De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Special Historische Kring: 50-jarig jubileum Groepspraktijk Huisartsen Dalfsen

Op zaterdag 5 november werd in Trefkoele+ in het Historisch Centrum in Dalfsen onder het toeziend oog van de redactie het eerste exemplaar van nummer 106 overhandigd aan dokter Andries van den Brink. Het extra nummer van het blad van de Historische Kring betreft een Special bij gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de Groepspraktijk Huisartsen Dalfsen. Het staat vol interessante artikelen en heel veel oude en nieuwe foto’s.

Leden krijgen het blad thuis bezorgd. Bezoekers van de huisartsenpraktijk kunnen het nummer gratis meenemen.