De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Vechtstroom gemeente

De Vechtstroom Gemeente is een gastvrije gemeenschap van mensen die Jezus volgen. We willen van Hem leren en ons door Hem laten leiden in ons dagelijks leven. We verlangen ernaar dit nieuwe, eeuwige leven dat Jezus geeft nu al te ervaren. Hierin steunen en bemoedigen we elkaar. We geven het door aan onze kinderen. En delen ervan uit aan de mensen om ons heen.

De zondag is een bijzondere dag. Anders dan alle andere dagen van de week. Op deze dag willen we God, en ook elkaar ontmoeten en de mensen om ons heen laten delen in deze ontmoetingen. Iedere eerste en derde zondagmorgen van de maand komen we om 10.00u samen in de Trefkoele. Er is een spreker, lofprijs en aanbidding in de samenzang, iedere 1e zondag van de maand een avondmaalsviering, én er een kinderprogramma. We sluiten af met koffie en thee in het pluscafé.

Van harte welkom!

 

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Karin Rosier via de mail:

Karin Rosier:

karin@vechtstroom.nl