De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Kulturhusgedachte

Waarom Trefkoele+

KULTURHUSGEDACHTE

Het kulturhus-concept is in Scandinavië ontstaan. Vanaf 2000 is het geïntroduceerd in Nederland. Inmiddels is het in uiteenlopende vormen en omvang zichtbaar in ons land.  

Een kulturhus is een combinatie van verschillende voorzieningen in één of meerdere gebouwen. Samenwerking is daarin de sleutel. Vaak worden zowel commerciële als niet-commerciële voorzieningen onder één dak geplaatst. Denk aan een peuterspeelzaal, kinderopvang, dagbesteding, workshopruimtes, spreekkamers voor artsen, fysiotherapie, bibliotheek, vergaderfaciliteiten en sport- en ontmoetingsplekken.

Trefkoele+ is het grootste kulturhus in Overijssel. Het is in 2014 ontstaan na een grondige vernieuwbouw van de oude Trefkoele. Daarbij is ook de naastgelegen bibliotheek aan het gebouw toegevoegd. Door gezamenlijke afspraken en programmering van activiteiten probeert het kulturhus meerwaarde te bieden boven een ‘gewone’ multifunctionele accommodatie.

Dit betekent dat ruimtes van gehuisveste partners beschikbaar gesteld worden op momenten dat deze niet gebruikt worden door hen zelf, dat er samenwerking gezocht wordt met andere partijen die ook onderdak hebben in het kulturhus en dat partners aansluiting zoeken bij kulturhusactiviteiten.