De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Humanitas

STEUNPUNT FORMULIEREN EN THUISADMINISTRATIE

Het kan zijn dat u recht heeft op toeslagen of subsidies, maar deze niet ontvangt. Bijvoorbeeld omdat u niet precies weet welke informatie u moet opgeven. Of omdat u het lastig vindt dit zelf met de computer in te vullen. U kunt hiervoor gratis hulp krijgen van het Steunpunt Formulieren. Dat kan als u in Dalfsen, Nieuwleusen of Lemelerveld woont.

Met uw gegevens wordt vertrouwelijk om gegaan.

De getrainde vrijwilligers weten precies welke gegevens nodig zijn om te krijgen waar u recht op hebt. Denk aan:

  • een uitkering
  • huurtoeslag
  • zorgtoeslag
  • kindregeling of kindgebonden budget
  • een bijdrage in schoolkosten van uw kind
  • een bijdrage van het Jeugdfonds Sport en Cultuur
  • het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen.

Het Steunpunt Formulieren is gevestigd in de Bukkumzaal Trefkoele+ U bent iedere dinsdagochtend van 9.00 – 12.00 van harte welkom.

Ook bij het Infopunt in De Spil (Nieuwleusen) kunt u terecht met vragen over formulieren. Er wordt dan direct een afspraak gemaakt met iemand die u in Nieuwleusen helpt. In Lemelerveld kunt u voor formulieren terecht in de Mozaïek bij Saam welzijn, of het Infopunt.

Als u komt, neem dan het formulier mee waar het om gaat. En ook uw Digid. Hebt u deze nog niet? Dan vragen we deze samen met u aan.

Contactgegevens