Organisaties

In Trefkoele+ werken we samen met een groot aantal organisaties. Zowel intern als buiten onze muren. het doel is om een een veelzijdig, uitnodigend en verantwoord programma neer te zetten voor onze gasten. Hierbij kunt u denken aan een goede balans tussen sport, evenementen en maatschappelijke activiteiten. Doordat we met een groot aantal organisaties onder hetzelfde dak zitten kunnen we communiceren met bijzonder korte lijnen, dit bevorderd de samenwerking in het kulturhus.

Kulturhus-gedachte

Het kulturhus-concept is in Scandinavië ontstaan en werd vanaf 2000 in uiteenlopende vormen en omvang ingevoerd in Nederland.
Een kulturhus is eenvoudig gezegd een combinatie van verschillende organisaties in één of meerdere gebouwen, waarin samenwerking de sleutel is. Vaak worden zowel niet-commerciële als commerciële organisaties onder één dak geplaatst, zoals bijvoorbeeld een peuterspeelzaal, kinderopvang, schoolruimte, spreekkamers voor artsen, fysiotherapie, bibliotheek, vergaderfaciliteiten en sport- en ontmoetingsplekken.

Trefkoele+ is het grootste kulturhus in Overijssel en is in 2014 ontstaan na een grondige vernieuwbouw van de oude Trefkoele, waarbij tevens de naastgelegen bibliotheek aan het gebouw is toegevoegd. Door gezamenlijke afspraken en programmering probeert het kulturhus meerwaarde te bieden boven een ‘gewone’ multifunctionele accommodatie.