De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

MINDFIT

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG DICHTBIJ EN VOOR IEDEREEN

Mindfit biedt geestelijke gezondheidszorg (ggz) met een menselijke maat voor iedereen volgens eigentijdse regels en richtlijnen. Wij geloven – gesteund door onderzoek en ervaring – dat iedereen met een fitte geest gezonder leeft. Onze ggz-deskundigheid combineren wij met het lef om te doen wat nodig is om de psychische conditie van onze klanten te versterken. Daarbij geloven wij in de eigen kracht en veerkracht van mensen, waardoor zij in staat zijn om flexibel om te gaan met veranderingen en gebeurtenissen in hun leven en om zelf oplossingen te vinden. Wij stimuleren deze vaardigheden en moedigen dit aan op basis van positieve psychologie. Dit doen wij in persoonlijk contact en door online hulp. Persoonlijke ontwikkeling van onze klant, maar ook van onszelf, zien wij als een uitdaging die wij graag aangaan en waar wij energie van krijgen.

“Ik zie wat het met mensen doet wanneer hun psychische conditie verbetert en zij opnieuw leren vertrouwen op hun eigen kracht. Soms komen klanten binnen met neerhangende schouders en vertrekken met opgeheven hoofd en met het gevoel de wereld beter aan te kunnen. Je ziet mensen groeien. Dat maakt mijn werk de moeite waard. Iedere dag weer.”

Het is onze overtuiging dat mensen met psychische ziekten en problemen gebaat zijn bij zorg dichtbij huis. Daarom werken wij dichtbij onze klanten en samenwerkingspartners, in zelfsturende teams. Wij hebben vertrouwen in onze klanten, collega’s en samenwerkingspartners en werken samen met professionals in de buurt volgens het principe ‘geven, gunnen en delen’.

ONS AANBOD

Mindfit biedt zorg aan in de generalistische basis ggz, praktijkondersteuner huisarts (poh-ggz), preventie, openbare ggz (oggz) en voor werkgerelateerde problematiek. Wij brengen de basis ggz naar de mensen toe en werken vanuit zelfsturende teams in de wijk. Wij bieden behandelingen, online hulp, cursussen, (groeps)trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Een oplossingsgerichte en positieve werkwijze is altijd ons uitgangspunt. Eigen regie in de behandeling vinden wij erg belangrijk. Lees hier meer over in het interview, een onafhankelijke bijlage gedistribueerd door de Volkskrant.

De kwaliteit van de zorg die we leveren wordt jaarlijks gemeten door het Keurmerk in Basis ggz. Ook in 2017 draagt Mindfit dit landelijke keurmerk:
“Mindfit laat met het keurmerk zien dat ze zich extra inspant voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze legt de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.” – Keurmerk in Basis ggz –

MELDPUNT BIJZONDERE ZORG

Mindfit maakt deel uit van netwerkorganisatie Meldpunt Bijzondere Zorg. Het meldpunt helpt mensen die overlast veroorzaken en/of een gevaar voor zichzelf of anderen zijn en die om verschillende redenen geen zorg (meer) ontvangen.
Het bijzondere zorg team is werkzaam in de volgende plaatsen: Deventer, Zutphen, Lochem, Raalte, Wijhe, Olst
Ga voor meer informatie of voor het doen van een melding naar de website Meldpunt Bijzondere Zorg.

ORGANISATIE

Mindfit is onderdeel van de Dimence Groep. De Dimence Groep bestaat uit verschillende stichtingen die geestelijke gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, dichtbij de patiënt en cliënt bieden.

Binnen de Dimence Groep is een Kwaliteitsstatuut vastgesteld dat inzichtelijk maakt hoe de stichtingen van de Dimence Groep vorm en inhoud geven aan kwaliteitsaspecten van de zorg.

Contactgegevens