De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

HERINRICHTING

Trefkoele+ gaat haar kulturhus herinrichten om meer ontmoeting te creëren, de toegankelijkheid te verbeteren, de veiligheid te vergroten en het gebouw te verduurzamen.

Zo wordt de ouderensoos op de eerste verdieping verplaatst naar de begane grond, zodat deze makkelijker te bereiken is voor bezoekers slecht ter been, en in geval van calamiteiten bezoekers eerder het gebouw kunnen verlaten. De nieuwe activiteitenruimte wordt multifunctioneel ingericht zodat het voor meerdere doelgroepen en doeleinden te gebruiken wordt. Hiermee wordt deze zomer al een start gemaakt.

Daarnaast weten bezoekers niet altijd waar ze moeten zijn als ze Trefkoele+ binnenlopen. Het kulturhus mist een zichtbare plek waar inwoners terecht kunnen met hun vragen. Het Infopunt wordt daarom naar de entree verplaatst. Om de vrijwilligers en medewerkers niet op de tocht te laten zitten wordt een draaideur geplaatst die ervoor zocht dat de koude luchtstromen buiten blijven. En daarnaast helpt de deur om energie te besparen, wat weer bijdraagt aan een duurzamer kulturhus.

Ook is er oog voor de toegankelijkheid van het gebouw, en zullen hier een aantal aanpassingen in worden gedaan om deze te verbeteren. En gaan we in het Pluscafé een aantal verbeteringen aanbrengen. Het Pluscafé moet de huiskamer van Dalfsen zijn waar inwoners en samenwerkingspartners samenkomen voor een activiteit, een overleg, een optreden, om te werken, het eetcafé of gewoon voor een gezellige ontmoeting.

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

De herinrichting wordt medemogelijk gemaakt door: