De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

LOGOPEDIE PLUSPUNT

Chantal Punt-Vermeulen, Gerlien Dunnink-Mol, Margreet Drok-van der Meulen en Annemieke Zondag zijn werkzaam in Dalfsen, Oudleusen, Lemelerveld, Lemele en Wijthmen. Alle logopedisten zijn DTL-gecertificeerd, wat betekent dat u zonder verwijzing van huisarts of specialist bij onze praktijk welkom bent als uw zorgverzekeraar dit vergoedt. Onze logopedisten hebben specialisaties in bepaalde deelgebieden van de logopedie.

De Pluspunt logopedisten kijken met een open en brede blik naar hun cliënt en schakelen ook de omgeving in om vooruitgang te boeken.

Er wordt niet alleen gekeken naar wat iemand niet (meer) kan, maar vooral ook wat kan iemand wel en wat geoefend kan worden om de klachten te laten afnemen en de communicatie beter te laten verlopen. Iedereen kan leren. Motivatie is de belangrijkste voorwaarde om te leren. Wij zoeken met u of uw kind naar een effectieve en aantrekkelijke manier om problemen aan te pakken.
Logopedie Pluspunt is een allround praktijk en er wordt gewerkt met kinderen en volwassenen.

ONZE LOGOPEDISTEN HEBBEN ERVARING IN HET WERKEN MET MENSEN MET:

 • problemen in het gehoor, auditieve vaardigheden als voorbereiding op het leren lezen in groep 2/3);
 • afwijkende mondgewoonten (problemen met slikken, lipsluiting, tongplaatsing);
 • taalproblematiek (taalontwikkelingsproblemen bij kinderen, afasie bij volwassenen);
 • spraakproblematiek (verkeerde uitspraak bij kinderen, dysarthrie bij volwassenen);
 • lees- en spellingsproblemen (o.a. ook begrijpend lezen, dyslexie)
 • stotteren;
 • ademproblemen; (COPD)
 • stemproblemen (heesheid, schor, verkeerd stemgebruik);
 • slikproblemen (slikproblemen ten gevolge van een CVA bij volwassenen). 

PLUSPUNTEN VOOR DE LOGOPEDISCHE BEHANDELING BIJ DEZE PRAKTIJK:

 • Persoonlijk en professioneel;
 • Samenwerking met andere disciplines;
 • Samenwerking met partner, ouders en omgeving (thuiszorg, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school);
 • De cliënt heeft inspraak in zijn eigen behandeling;
 • Iedere 3 maanden een tussenevaluatie met regelmatig heronderzoek;
 • Doelgericht, maar spelenderwijs;
 • Oefenen in de behandeling én thuis.

ONZE SPECIALISATIES

 • Afwijkende mondgewoonten (OMFT: lipsluiting, tongplaatsing in rust, tijdens slikken en daarmee verminderen van afwijkende tandenstand);
 • Taalontwikkeling bij kinderen (woordenschat, zinsbouw en uitspraak);
 • Nederlands ondersteund met Gebaren;
 • Stimuleren van de denkontwikkeling door middel van Denkstimulerende Gespreksmethodieken (DGM);
 • Auditieve vaardigheden en begrijpend luisteren/lezen;
 • Lees- en spellingsproblematiek.
 • Prompt

Contactgegevens