De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

De Mixed Hockeyclub Dalfsen is opgericht in 1975 en vervult sinds die tijd een belangrijke rol binnen het sociale leven in de gemeente Dalfsen. Sinds jaar en dag biedt de Mixed Hockeyclub Dalfsen plaats voor leden van alle leeftijdscategorieën.
PROFIEL
  • MHC Dalfsen is een kleine hockeyvereniging met een stabiel ledenaantal van rond de 200 leden
  • Binnen MHC Dalfsen speelt sociale aspect een belangrijke rol
  • MHC Dalfsen profileert zich als een familieclub, waar iedereen zoveel mogelijk op het eigen niveau kan hockeyen
  • MHC Dalfsen richt zich primair op de breedtesport
  • Teambuilding, sportiviteit en respect spelen staan voorop
MISSIE
Met aandacht en respect voor elkaar, bieden wij kwalitatief goed hockey in een veilige en kleinschalige omgeving, met ruimte voor ontwikkeling van sporter èn mens.
Voor meer informatie over MHC Dalfsen kunt u terecht op mhcdalfsen.nl