De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Bibliotheek Dalfsen

De samenleving verandert, de Bibliotheek verandert mee. Zo is het de afgelopen decennia gegaan en zo zal het blijven gaan. De constante factor is dat de Bibliotheek er is voor iedereen die wil meedoen in de maatschappij en zich wil ontwikkelen, (leren) lezen en informeren.

Vanuit de Bibliotheek kiezen wij voor een aanpak met drie strategische pijlers:

  • Taalontwikkeling
  • Participatie
  • Faciliteren van lezen en ontmoeting

SPEERPUNTEN

We werken samen met maatschappelijke organisaties, het onderwijs en de dorpskernen. Voorbeelden zijn het Taalpunt, de cursussen op het gebied van digitale vaardigheden, de uitleenbibliotheek, De Bibliotheek op School en Boekstart.

Contactgegevens