De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Historische kring Dalfsen

Historische Kring Dalfsen (HKD) heeft als doel de historie van Dalfsen en haar omgeving te onderzoeken en vast te leggen. Zij houdt zich bezig met het geven van informatie en voorlichting, het houden van lezingen, exposities en de publicatie van het tijdschrift “Rondom Dalfsen”.

Binnen de HKD zijn de werkgroepen actief met aandachtsgebieden als bijvoorbeeld genealogie, boerderij- en veldnamenonderzoek, Dalfser dialect, foto’s, de periode ’39 – ’45, documentatie en nog vele andere zaken.
Zoals o.a. het unieke schildersmuseum Meesters.

Als u een werkgroep wilt bezoeken kunt u beter eerst bellen naar de Historische Kring Dalfsen.

U kunt het werk van de HKD steunen door lid, vrijwilliger of sponsor te worden.
Als u vrijwilligerswerk wilt doen in een werkgroep dan dient u lid te zijn van de vereniging.
Uitgebreide informatie over het werk van de diverse werkgroepen en over de archieven van
de Historische Kring Dalfsen vindt u onder “Werkgroepen”.

Contactgegevens