De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Hulp bij het invullen van belastingaangifte 2023

Veel mensen krijgen nu bericht van de belastingdienst dat men aangifte moet doen over het jaar 2023. Let op: mogelijk krijgt u alleen digitaal de oproep tot het doen van aangifte! Heeft u een simpele aangifte, een laag inkomen (bruto jaarinkomen tot €30.000,-) en een beperkt eigen vermogen (max €30.000,-), dan kunt u hulp krijgen bij het invullen van de aangifte.

Maar mogelijk heeft u in 2023 hoge zorgkosten gehad. Daardoor kan uw fiscale inkomen lager worden en krijgt u misschien geld terug. Denk hierbij bijv. aan noodzakelijke kosten van geneeskundige hulp (tandarts/fysiotherapie), voorgeschreven medicijnen, reiskosten naar een arts, ziekenhuis of ziekenbezoek, een dieet e.d.

Saam Welzijn, Humanitas en de Bibliotheek Dalfsen organiseren daarom op woensdag 13 maart 2024 tussen 9 en 16 uur hulp bij het invullen van de belastingaangifte in de Trefkoele+ in Dalfsen. Geschoolde vrijwilligers van Humanitas en Saam Welzijn zullen de hulp bieden. Dit doen zij voor iedereen met een laag inkomen, ongeacht leeftijd. Alleen mensen met een machtigingscode kunnen geholpen worden. U kunt deze via internet of telefonisch aanvragen. Het Infopunt kan u hier ook bij helpen.

Om alles goed te kunnen plannen moet u zich vóór 5 maart 2024 opgeven bij Saam Welzijn, tel.: 0529-793013 (’s ochtends tussen 9 en 12 uur). Bij de opgave vragen wij u naar uw inkomen en vermogen en of u in het bezit bent van een machtigingscode. Na opgave ontvangt u persoonlijk bericht wanneer u kunt komen voor hulp en welke documenten u dan mee moet nemen.

Wanneer u zelf uw belastingaangifte kunt doen maar wel graag meer informatie wilt over hoe deze is opgebouwd, welke aftrekposten er zijn, wat de veranderingen zijn bij de aangifte van 2023 enz. dan bent u van harte welkom bij één van de drie informatieavonden op woensdagavond van 19.30-21.00 uur: 6 maart Trefkoele+ Dalfsen, 13 maart de Spil in Nieuwleusen en 20 maart in de Mozaïek in Lemelerveld. Hier zal een presentatie gegeven worden door Peter Botter en is er gelegenheid om vragen te stellen. Graag hiervoor van tevoren opgeven via het Infopunt of de via de website van de bibliotheek.