De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Basistraining voor taalvrijwilligers bij de Bibliotheek Dalfsen

Help anderen met taal

Een grote groep volwassenen is onvoldoende zelfredzaam om te kunnen meedoen in onze samenleving. Het ontbreekt hen aan voldoende basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en omgaan met computers en digitale middelen. Daardoor laten we als maatschappij veel talent liggen. Bij het Taalpunt kunnen volwassenen hun basisvaardigheden verbeteren. Het Taalpunt is altijd op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om wekelijks volwassenen te ondersteunen bij basisvaardigheden. Ook anderstaligen helpen met hun spreekvaardigheid is een vrijwillige taak waarvoor het Taalpunt steeds mensen zoekt.

Wat ga je leren

Op 2 november start een basistraining taalvrijwilligers. Hierin krijgen deelnemers informatie over de doelgroep en over hoe volwassenen leren. Je oefent bijvoorbeeld met het voorbereiden van een bijeenkomst voor de deelnemer(s). Ook maak je kennis met geschikt lesmateriaal en een startpakket. Uiteraard is er ook ruimte om met andere vrijwilligers ervaringen/vragen uit te wisselen.

Waar en wanneer

De trainingen worden gegeven op vier donderdagavonden:

2, 9, 16 en 23 november van 19.00 tot 21.30 uur in Kulturhus Trefkoele plus in Dalfsen.

De training is gratis. Aanmelden is wel vereist; dat kan via de website van de Bibliotheek Dalfsen: www.bibliotheekdalfsen.nl. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de coördinator van het Taalpunt, Sabine Sijbom, via taalpunt@bibliotheekdalfsen.nl of 06-33834681.