De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Vanaf 1 januari in Trefkoele+ Saam Welzijn

De drie lokale welzijnsorganisaties -SWOL, Landstede Welzijn en SMON- in de gemeente Dalfsen gaan samen. Vanaf 1 januari 2018 zullen zij onder de nieuwe naam Saam Welzijn de dienstverlening voor inwoners van 0 tot 100 jaar voortzetten.

De naam is gekozen om de lokale verankering te benadrukken. Saam is het Vechtdals dialect voor ‘samen’ en staat ook voor de gezamenlijke kernwaarde ‘Verbinden’.
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het verbinden van de lokale deskundigheid, het opstellen van een gezamenlijk werkplan en het vormgeven van de nieuwe organisatie. Voor inwoners en vrijwilligers verandert er voorlopig niets omdat alle medewerkers van de drie huidige organisaties meegaan naar de nieuwe organisatie.
Op 16 november is de naam onthuld in bijzijn van de medewerkers, besturen en wethouder Jan Uitslag. Tijdens deze bijeenkomst is tevens een eerste stap gezet om te komen tot samenstellingen voor de kerngerichte teams.
Wout Noorman is aangesteld als de nieuwe directeur-bestuurder. Hij zal per 1 december in dienst treden van de nieuwe organisatie.