De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Vitaliteitscan voor (vrijwilligers) organisaties

Vrijwilligerspunt Dalfsen is hét aanspreekpunt en dé informatieverschaffer voor vrijwilligerswerk in de gemeente Dalfsen.

Wij helpen mensen bij het zoeken naar vrijwilligerswerk en ondersteunen organisaties die met vrijwilligers (willen) werken. Om deze organisaties nog gerichter te kunnen ondersteunen, is een digitale ‘scan’ ontwikkeld: de Vitaliteitscan.

De Vitaliteitscan brengt de knelpunten en de kansen die de organisaties zien in beeld. Deze informatie helpt ons om vrijwilligers en organisaties in de toekomst beter te ondersteunen en om te zorgen dat ze zich met plezier blijven inzetten op allerlei plekken in de gemeente. Het is voor organisaties een instrument  om hun organisatie in zijn totaliteit door te lichten.

Vrijwilligerspunt Dalfsen nodigt deze maand met name (vrijwilligers)organisaties die werken met vrijwilligers en actief zijn in de gemeente Dalfsen uit om de Vitaliteitscan uit te voeren en hoopt dat vele organisaties hiervan gebruik gaan maken. De gegevens worden verwerkt in een  rapportage die in het najaar 2017 wordt gepubliceerd.

Organisaties die geen uitnodiging hebben ontvangen en toch de scan uit willen voeren, kunnen contact opnemen met Vrijwilligerspunt Dalfsen, 088-850 8806 of 06-39345740 en vragen naar Ivonne Saueressig.