De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Enquête Dalfsendoet.nl

De gemeente Dalfsen bruist van allerlei activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en sport.

Om al deze activiteiten zichtbaar te maken voor zowel organisatoren als belangstellenden, is in mei 2014 de website www.dalfsendoet.nl  online gegaan. Op de site kunnen organisatoren van evenementen zelf hun activiteit aanmelden en kunnen inwoners zien wat er te doen is in de gemeente. De website Dalfsen Doet maakt daarmee afstemming en spreiding van activiteiten mogelijk.

We onderzoeken deze maand januari of de website aan jouw verwachtingen voldoet.

De enquete kan tot 1 februari 2018 o.a. ingevuld worden via de website van de Bibliotheek,

www.bibliotheekdalfsen.nl ,facebook en twitter. Bibliotheekleden krijgen een uitnodiging via e-mail. Een papieren versie ligt in de bibliotheken Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Oudleusen en Anjerpunt Hoonhorst.

Alvast hartelijk dank voor je medewerking!