De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Klachtenregeling Trefkoele+

Trefkoele+ is klantgericht, ook wanneer het gaat om klachten. We nemen deze serieus en willen hiervan leren. Wij zullen problemen, mochten die voorkomen, snel en goed met u bespreken en proberen op te lossen om deze ook in de toekomst te voorkomen. Wij reageren snel en adequaat op mogelijke klachten. Komt u er niet direct met de medewerker uit, dan hebben wij hiervoor een klachtenprocedure.

Hoe kan een klacht worden ingediend?

Stuur een mail m.b.t de klacht met de volgende uitleg:

  • Wat is de klacht?
  • Waar heeft de klacht betrekking op?
  • Hoe lang speelt de klacht al?
  • Waarom is het vervelend?
  • Eigen ideeën voor een oplossing

De mail kan verzonden worden naar de directeur van Trefkoele+ via ilse.veerbeek@trefkoeleplus.nl

Wat gebeurt er met mijn klacht?

  1. De klacht wordt geregistreerd.
  2. De directeur zoekt z.s.m. contact om te laten weten dat de klacht goed is ontvangen en laat weten binnen welke termijn de klacht wordt opgepakt. We streven er hierbij naar om binnen twee weken uw klacht op te pakken.
  3. Indien gewenst volgt een gesprek.
  4. Er volgt een terugkoppeling of en op welke manier de klacht is opgelost.
  5. Er wordt geregistreerd wat de klant van de oplossing vindt (is de klant tevreden?)