De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Jubileum Trefkoele+ 50+ jarig bestaan

Op vrijdagavond 5 en zaterdag 6 april 2024 hebben we met inwoners en onze partners het 50+ jarig bestaan van Trefkoele+ gevierd met een gevarieerd programmaBekijk hieronder de mooie foto’s van Johan Bokma, of bekijk de film van Vechtdal TV.


Historie Ontmoetingscentrum de Trefkoele

Meer dan vijftig jaar geleden – op 26 mei 1973 – werd ontmoetingscentrum de Trefkoele geopend. 

De Trefkoele bood veel mogelijkheden tot sporten, ontspannen en ontmoeten voor jong en oud. Daarmee voldeed het aan de doelstellingen van een rapport uit 1966, opgesteld door een groep mensen uit de Dalfser samenleving die zich zorgen maakten over ‘het ontbreken van een gebouw waarin de diverse activiteiten, van de jeugd  tot de bejaarden, zich goed konden ontplooien.’

Stichting ontmoetingscentrum Dalfsen werd opgericht en stelde haarzelf als doel:

‘Het oprichten, het in stand houden en de exploitatie van het gebouw ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de  dienstverlening. De stichting wil bestaande en/of nieuwe activiteiten stimuleren die de ontmoeting en de vrijetijdsbesteding ten goede komen’. Na 50 jaar is deze doelstelling als basis onveranderd gebleven.

Van ontmoetingscentrum naar Kulturhus Trefkoele+

In 2014 werd de nieuwe Trefkoele+ geopend door koning Willem-Alexander, een toekomstbestendig gebouw met meer dan sport. De + (plus) in Trefkoele+ verbeeldt deze uitbreiding van activiteiten zoals kinderopvang, welzijnswerk, bibliotheek en tal van andere maatschappelijke voorzieningen. ‘Ontmoetingscentrum
de Trefkoele’ wordt ‘kulturhus Trefkoele+’ waar het draait om samenwerking met
de verschillende organisaties en verenigingen die onderdak hebben in het kulturhus, waar ideeën van inwoners een plek krijgen en waar ruimtes multifunctioneel gebruikt en gedeeld worden. 

In 2024 biedt Trefkoele+ onderdak aan meer dan 40 verenigingen, organisaties en inwonersinitiatieven op het gebied van sport & bewegen, zorg & welzijn, educatie & informatie en kunst & cultuur. Onlangs is het kulturhus intern aangepast. De nieuwe herinrichting zorgt ervoor dat bezoekers nog beter hun weg kunnen vinden, biedt ruimte aan meer activiteiten, veilig en zichtbaar voor iedereen en moet bijdragen aan nog meer reuring.

Jubileumweekend

Op vrijdagavond 5 en zaterdag 6 april vieren we met onze partners het 50+ jarig bestaan van Trefkoele+. Meer informatie over het programma volgt binnenkort op deze pagina. 

We nodigen onze gebruikers, buurtbewoners, en eigenlijk alle inwoners van Dalfsen uit om het jubileum met ons te vieren en de nieuwe inrichting van het kulturhus te komen bewonderen. Het kulturhus is namelijk van en voor alle
inwoners van Dalfsen!