De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Ab Goutbeek ontvangt Zilveren Anjer

Zijn nieuwsgierigheid naar alles wat groeit en bloeit en wat schuil gaat onder de grond, kent geen grenzen. Daarover vertelt hij met graagte en put daarbij uit zijn hoofd en zijn vele honderden boeken, tijdschriften, overzichtskaarten en documenten.

Dalfsenaar Ab Goutbeek, bekend in Dalfsen en verre omgeving, is een zeer gewaardeerd spreker op archeologische congressen en een dankbare bron voor schoolkinderen die bij hem aankloppen als ze bezig zijn met een werkstuk. Voor zijn grote inzet voor de cultuurhistorie, archeologie, cartografie en natuur van Dalfsen en omgeving krijgt hij dinsdag uit handen van prinses Beatrix de Zilveren Anjer overhandigd. Dat gebeurt in het Paleis op De Dam. Burgemeester Erica van Lente en wethouder Jan Uitslag zijn daar ook bij aanwezig.

In verband met de verwachte drukte op de Nederlandse wegen (dinsdag staakt het OV) worden de 82-jarige Dalfsenaar en zijn vrouw Tiny maandag opgehaald met de taxi. Ze overnachten in Grand Hotel Krasnapolsky zodat ze zich dinsdag in alle rust op de ceremonie kunnen voorbereiden. Dinsdagochtend rond zeven uur vertrekt bij De Trefkoele+ een bus richting Amsterdam met daarin werkgroepleden van de Historische Kring Dalfsen waarvan Ab Goutbeek mede-oprichter is.

De Zilveren Anjer wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan mensen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of de natuur in het Koninkrijk der Nederlanden. Prins Bernhard heeft tot zijn overlijden in 2004 de onderscheidingen uitgereikt. In 2005 heeft Prinses Beatrix deze taak overgenomen.

Vanmorgen heeft Prinses Beatrix de Zilveren Anjer aan Ab Goutbeek uitgereikt. In de grote zaal van het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam reikte Prinses Beatrix vanmorgen de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit aan 4 Nederlanders vanwege hun verdiensten op het gebied van cultuur of natuur. Onder hen Ab Goutbeek.

Hij kreeg de versierselen opgespeld vanwege zijn grote inzet voor de cultuurhistorie, archeologie, cartografie en natuur van Dalfsen en omgeving. Eerst werd in een mooi en treffend filmportret de persoon Ab Goutbeek, zijn ontwikkeling, motivatie en drive door hemzelf toegelicht. Daarna werden zijn verdiensten op heel veel vlakken nader toegelicht in fraaie bewoordingen. De Leonardo van het Vechtdal, de intermediair tussen wetenschappers en bevolking, historicus, bioloog, archeoloog, schrijver van boeken, van artikelen voor Rondom Dalfsen, bevlogen spreker tijdens lezingen waren kwalificaties die de revue passeerden. Nadien volgde een geanimeerde receptie waarbij de Prinses in gesprek ging met onder meer de familie Goutbeek en de familie van de andere laureaten. Ook burgemeester Erica van Lente en wethouder Jan Uitslag waren aanwezig, net zoals vrienden en een delegatie van de Historische Kring Dalfsen (HKD) , waarvan Ab één van de oprichters is.

Ab en Tiny Goutbeek waren uit voorzorg al een dag van tevoren naar Amsterdam afgereisd. Familie, vrienden en de HKD’ers vertrokken ’s ochtends vroeg met de bus, voorzien van lunchpakketten aangeboden door Trefkoele+, vanuit Dalfsen en arriveerden na veel oponthoud door files net op tijd bij het Paleis. Tijdens de terugreis kreeg Ab namens de HKD een boek aangeboden, dat alle artikelen bevatte die hij in de loop van de laatste 30 jaar voor Rondom Dalfsen heeft geschreven.
Een heel bijzondere dag om mee te maken. Maar Ab was blij toen de bus weer aan de goede kant van de IJssel aangekomen was.