De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Workshops KIDEO weer gestart

Na het succes van de eerste workshops is het project Kinderen Integratie Dalfsen e.o. (KIDEO) op 16 januari j.l. in Trefkoele+ te Dalfsen weer van start gegaan. KIDEO wil de integratie tussen kinderen van statushouders en Nederlandse kinderen bevorderen door samen creatieve activiteiten uit te voeren. Het project wordt afgesloten met een voorstelling in theater de Stoomfabriek te Dalfsen op vrijdag 1 juni.

De 16 lessen beeldende vorming en drama zijn gericht op kinderen van vluchtelingen in de basisschoolleeftijd en hun Nederlandse klasgenoten of vriendjes. Met als doel: samenwerken, verbinden, kennismaken met elkaars cultuur en creatieve ontwikkeling.

Er zijn een aantal wijzigingen in de opzet van het project aangebracht.

1. De workshops bevatten nu 2 elementen: beeldende vorming (tekenen/schilderen) en drama.
2. Er worden workshops gegeven voor 2 groepen: kinderen van 4-8 jaar en van 8 t/m 12 jaar.
3. Het aantal lessen is uitgebreid naar in totaal 18, inclusief een voorstelling in de Stoomfabriek.
4. Er zijn 2 deskundige docenten aangetrokken: Saskia Pekelharing (beeldend) en Esmé Spijker (drama). Tevens is op de achtergrond een deskundige beschikbaar voor de pedagogisch/didactische begeleiding.

Met maar liefst 32 kinderen is het maximale aantal deelnemers bereikt. Het ligt in de bedoeling om het project in de loop van 2018 uit te breiden naar de andere kernen van Dalfsen.
Voor nadere informatie over het project kunt u terecht bij de voorzitter van de werkgroep, Marie José van Schie. Zij is bereikbaar onder nummer 0611381020, email: Josevanschie@live.nl

kideo