De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Cursus – kennismaken met technische apparaten

Uitnodiging Cursus

Kennismaken met makkelijke technische apparaten.
Hoe kunnen apparaten het dagelijks leven makkelijker en
leuker maken voor u?
Wilt u misschien een eenvoudige mobiele telefoon of
seniorentablet uitproberen? Met een seniorentablet kunt u
bijvoorbeeld een agenda gebruiken die u herinnert aan
belangrijke gebeurtenissen of afspraken. Ook kunt u
worden herinnerd aan het nemen van uw medicijnen.
Of wilt u een alarmknop voor buitenshuis uitproberen,
zodat u zich veiliger voelt als u onderweg bent?
Dit apparaatje geeft een signaal over de plaats waar u bent,
zodat andere mensen (partner, buurman etc.) u kunnen vinden.
Dan is deze cursus om kennis te maken met verschillende apparaten misschien iets voor u.

Waar?

Trefkoele+,
Panoramazaal A,
Ruigedoornstraat 108, Dalfsen

Wanneer?

Woensdag 23 mei van 10:00-12:00 Welke verschillende apparaten zijn er?
Donderdag 7 juni van 10:00-12:00 Hoe kun je het gebruiken? Een apparaat mee naar huis nemen om uit te proberen
Woensdag 27 juni van 10:00-12:00 Hoe ging het gebruik van het apparaat?
Woensdag 18 juli van 10:00-12:00 Uitwisselen van ervaringen en uitwisselen van apparaten
Woensdag 5 september van 10:00-12:00 Terugkomochtend. Wat vond u van de apparaten? Wat vond u van de cursus? Inleveren van de apparaten.
Aanmelden

Er is plaats voor 15 deelnemers. Uw partner, zoon/dochter buurman, vriend/vriendin is van harte welkom!
Aanmelden bij Wendy Kuiper Wendy.Kuiper@ke-advies.nl of telefonisch bij de bibliotheek 0529-432413

Voor meer informatie kunt u terecht bij Wendy Kuiper of via de bibliotheek, telefoonnummer
0529 – 432 413; E-mail: info@bibliotheekdalfsen.nl