De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Wat u van ons mag verwachten

WAT MAG U VAN ONS VERWACHTEN?

1. Laagdrempelig & gastvrij

Kulturhus Trefkoele+ is de ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen. Als gast, of om zélf iets te organiseren. Iedere bezoeker moet zich welkom voelen en er zijn weg kunnen vinden.

Iedereen uit Dalfsen kan en mag gebruik maken van Trefkoele+. Het is de plek om als gast binnen te komen of om zélf iets te organiseren.
Iedere bezoeker kan er zonder problemen zijn weg vinden. Met elkaar zorgen wij voor ‘gemeenschappelijke gastvrijheid’.


2. Klantgericht & kwaliteit

Trefkoele+ biedt een programma  met een grote diversiteit aan onderwerpen. Daarbij spelen de wensen en behoeften van de bezoekers een belangrijke rol.
 Diverse organisaties met professionele krachten en vrijwilligers werken samen en  staan voor kwaliteit. We houden elkaar op een positieve manier scherp om dit te realiseren.

Wij hebben begrip voor de diverse culturen en werkwijzen binnen de betrokken organisaties. Maar we vragen ook om flexibiliteit van de organisaties om samen een goed georganiseerd, gewaardeerd en onmisbaar Kulturhus te zijn.

 

3. Verbinding & meerwaarde

In Trefkoele+ komen veel verschillende mensen. Iedere organisatie trekt immers haar eigen publiek. Ook de faciliteiten in het gebouw zijn aantrekkelijk en zorgen ervoor dat mensen er graag wat langer verblijven. Dat biedt de kans om verbinding tot stand te brengen.
En dat is de kracht van ons Kulturhus: mensen met elkaar verbinden; iedereen, ongeacht interesse, leeftijd, sociale klasse, met verschillende doelen en behoeften. Die verbinding brengt ideeën en initiatieven bij mensen naar boven.

Trefkoele+ wil Dalfsen leefbaar houden. Daarom hebben en houden wij intensief contact met de diverse organisaties in en buiten Trefkoele+. Samen kijken wij hoe we onze inwoners nog meer kunnen bieden. We maken gebruik van alle kennis en ervaring die in de diverse organisaties aanwezig zijn en brengen die samen voor onze klant/bezoeker.


4. Ontwikkeling & vernieuwing

Trefkoele+ staat nooit stil in haar ontwikkeling. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe en aantrekkelijke mogelijkheden om het bestaande bezoekers naar de zin te maken en tegelijkertijd nieuwe bezoekers te trekken.
We sluiten aan bij nieuwe trends en bij de maatschappelijke behoeften uit de (lokale) samenleving. We houden voortdurend voeling met de omgeving én met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. We staan midden in de Dalfser gemeenschap en anticiperen op het beleid van de lokale, regionale en landelijke overheid


5. Verantwoording & transparantie

Trefkoele+ is een professionele organisatie. We  onderhouden nauw contact met de gemeente en andere voor ons relevante partners.
Wij wegen risico’s af bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten. Daarbij beoordelen wij of activiteiten maatschappelijke en/of commerciële meerwaarde hebben.
Hierover leggen we op een transparante manier verantwoording af aan alle stakeholders en de gemeenschap.