Ventilatie in de Trefkoele+ en het coronavirus

De afgelopen weken kregen we een aantal vragen van gebruikers en partners over de ventilatie in de Trefkoele+. Naar aanleiding van die vragen is er contact opgenomen met de ventilatie experts van de installateur. 

Het RIVM heeft zeer recent een publicatie uitgebracht (28 juli 2020), waarin duidelijk wordt aangegeven dat er GEEN aanpassingen aan het ventilatie systeem gedaan hoeven te worden i.v.m. mogelijke Corona besmetting via de luchtbehandeling. Hieronder een passage uit de publicatie van het RIVM.

Zijn aanvullende maatregelen aan ventilatiesystemen in gebouwen noodzakelijk?
Nee, op basis van de huidige inzichten zijn aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig. De geldende richtlijnen en onderhoudsinstructies kunnen worden gevolgd. Het is wel van belang dat er mogelijkheden zijn om te ventileren; goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat.

Maatregelen binnen de Trefkoele+
Binnen de Trefkoele+ beschikken we over een ventilatiesysteem dat altijd verse lucht aanzuigt en de “gebruikte” lucht naar buiten afvoert. Het gaat dus over een NIET recirculerend systeem. Dit systeem garandeert dat er altijd verse lucht in onze vergader- en sportruimtes aanwezig is. Daarnaast monitoren we doorlopend de filtercapaciteit om een goede luchtkwaliteit te garanderen.
Het RIVM adviseert de normen van het bouwbesluit te volgen als het gaat om ventilatie, in de Trefkoele+ zitten we ruim boven al die normen.
Daarnaast hanteren we in de sporthallen de veel hogere normen van het NOC NSF, ook deze normen zijn voor ons ventilatiesysteem geen probleem.

de volledige publicatie van het RIVM aangaande ventilatie en covid 19 vind u hieronder.
https://lci.rivm.nl/aerogene-verspreiding-sars-cov-2-en-ventilatiesystemen-onderbouwing

mocht u verdere vragen hebben over de ventilatie of andere corona maatregelen binnen de Trefkoele+, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via activiteiten@trefkoeleplus.nl