De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Vechtstroom Gemeente voor derde keer naar Trefkoele+

Evangelische kerk de Vechtstroom is verhuisd. De aula van basisschool De Spiegel waar ze ruim tien jaar lang samenkwam werd te klein en daarom is sinds zondag 4 september Trefkoele+ het nieuwe thuis voor de Vechtstroom Gemeente, nieuw en toch ook niet.

Het is namelijk de 3e keer dat de Vechtstroom in haar 25-jarig bestaan Trefkoele+ als thuisbasis heeft. Weliswaar heeft Trefkoele+ sinds de laatste keer dat de gemeente er kwam een flinke gedaanteverwisseling ondergaan, maar dat kan ook gezegd worden van de Vechtstroom Gemeente zelf.

“Onze gemeente is de laatste jaren flink gegroeid”, zegt Paul Rosier, die samen met anderen onderdeel uitmaakt van de gemeenteleiding. “Ondanks dat we de afgelopen jaren vanwege Corona nauwelijks als gemeente bij elkaar konden komen hebben we heel wat nieuwe leden mogen verwelkomen. Er zijn veel jonge mensen in de leeftijd tot zo’n 40 jaar, veelal met jonge kinderen, bijgekomen. Ook zijn er mensen van 60 jaar en ouder die zich recent bij onze mooie gemeente hebben aangesloten.”

De Vechtstroom gemeente groeide daardoor uit haar jasje en een nieuw onderkomen was noodzakelijk. “Vanaf het eerste contact met Trefkoele+ zijn we warm ontvangen”, aldus Peter van Hoof die de eerste contacten met de Trefkoele+ heeft gelegd namens de Vechtstroom.

Ilse Veerbeek, directeur van Trefkoele+, is blij met de Vechtstroom als nieuwe gebruiker. “We zijn als Trefkoele+ een ontmoetingsplek in het dorp waar mensen graag samen komen en activiteiten bezoeken die bijdragen aan de sociale kwaliteit in het dorp. De visie van de Vechtstoom past daar heel goed in”.

“Dat klopt,” bevestigt Paul, “we willen er zijn voor de ander, betrokken zijn bij de Dalfsenaar. Vanuit de bijbel leert Jezus ons de ander lief te hebben. Dat is niet altijd makkelijk, maar we willen wel proberen van die liefde uit te delen naar de mensen om ons heen.”

Iedereen is welkom bij de Vechtstroom gemeente. Op de 1e en 3e zondag van de maand om 10.00 uur is er een samenkomst in zaal 1. Vooraf aanmelden is niet nodig. Je kunt gewoon binnenlopen. Op de andere zondagen en diverse weekdagen zijn er ook andere activiteiten. Kijk daarvoor op hun website: www.vechtstroom.nl