De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Start nieuwe Studiekringen 50+ in de Bibliotheek

Nieuwe mensen ontmoeten en tegelijk jezelf blijven ontwikkelen, dat is wat deelname aan een Studiekring kan brengen. Op woensdag 19 oktober houdt de Bibliotheek in Dalfsen een informatieve bijeenkomst voor mensen met interesse in een Studiekring.

Een studiekring is een vaste groep van tien tot vijftien mensen die één keer in de twee weken bij elkaar komt om zich te verdiepen in interessante thema’s. De bijeenkomst duurt twee uur en bevat een “rondje actualiteiten”, er wordt een onderwerp gepresenteerd en er is ruimte voor het delen van inzichten. Het onderwerp wordt door één van de leden van de studiekring voorbereid en gepresenteerd. De keuze van het onderwerp is vrij en wordt met elkaar bepaald. Vaak heeft het onderwerp betrekking op eigen hobby’s en interesses, of opgedane kennis en ervaring.

De Studiekring Dalfsen vindt 2x per maand plaats op woensdagmiddag in Trefkoele+ van 14.00-16.00 uur.

Op 19 oktober 2022 van 14.00 tot 16.00 uur organiseren we deze informatiemiddag over Studiekring 50+ in Nieuwleusen om te kijken of we ook in Nieuwleusen een Studiekring kunnen starten.