De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

‘Samen Vooruit’ versterkt samenwerking

‘Samen Vooruit’ versterkt samenwerking om beter in te kunnen spelen op woon-, welzijns- en zorgbehoeften inwoners gemeente Dalfsen.  Woensdag 12 oktober ondertekenden tien maatschappelijke organisaties in de gemeente Dalfsen een samenwerkingsovereenkomst. Onder de naam Samen Vooruit zetten zij zich in voor dienstverlening op maat op het gebied van wonen, welzijn, zorg en publieke diensten.

Dat doen ze door kennis over elkaars werkwijze te delen en daarvan te leren. Door samen op te trekken, willen de partijen de omslag maken van probleemoplossend naar preventief samenwerken.

Onder de naam Samen Vooruit werken woonzorgcentrum Rosengaerde, Gemeente Dalfsen, Kulturhus Trefkoele+, bibliotheek Dalfsen, GGD IJsselland, RIBW Overijssel, Philadelphia, Stichting De Kern, SAAM welzijn, MEE IJsseloevers en woonstichting VechtHorst sinds 2021 samen. Al deze partijen zetten zich in voor de wensen en behoeften van bewoners in de gemeente Dalfsen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en publieke diensten. Met het convenant dat ze vandaag ondertekenden, verbinden ze zich officieel aan de samenwerking en gemeenschappelijke opgave.

Inspelen op ontwikkelingen in de zorg

“De aanleiding voor deze samenwerking is het feit dat we allemaal het welzijn van de inwoners van de gemeente Dalfsen voor ogen hebben”, vertelt Robert Waarsing, directeur-bestuurder van woonstichting VechtHorst en voorzitter van Samen Vooruit. “We werken daar ieder in ons eigen domein aan. Wij voorzien bijvoorbeeld in de woonbehoefte. De andere partijen werken op het gebied van zorg, welzijn en publieke diensten. Daardoor hebben we ieder onze eigen kennis en ervaringen met inwoners van de gemeente Dalfsen. Ook signaleren we apart van elkaar dezelfde behoeften van mensen in de gemeente. Door samen te werken volgens de afspraken in het convenant, willen we meer leren over elkaars werkwijze. Samen kunnen we bijvoorbeeld beter leefbaarheidsproblemen aanpakken. Zo willen we preventief inspelen op de woon- en zorgbehoeften van de inwoners van de gemeente Dalfsen.”

Margot Seip, bestuurder van Rosengaerde, sluit daarbij aan: “Een goed voorbeeld is terug te zien in de proeftuin van Lemelerveld. Bewoners voelen zich daar echt verbonden en zijn medeverantwoordelijk voor hun buurt. En dat komt de leefbaarheid ten goede.”

Samenwerking voor onbepaalde tijd

Waarsing: “We geloven allemaal in de kracht van deze samenwerking. Daarom hebben we geen einddatum verbonden aan het convenant. Wel zullen we de samenwerking en de werking van de stuurgroep na een bepaalde periode evalueren. Zo zorgen we ervoor dat we op de juiste weg blijven.”

Op de foto van links naar rechts staand: Jan Uitslag (gemeente Dalfsen), Wout Noorman (SAAM Welzijn), Yda van Oosten (RIBW Overijssel), Jan Roorda (GGD IJsselland), Ilse Veerbeek (Trefkoele+), Jackeline Mekkes (Bibliotheek Dalfsen), Jaap Hagedoorn (Philadelphia), Ellen Groen (MEE IJsseloevers). En zittend: Margot Seip (woonzorgcentrum Rosengaerde) en Robert Waarsing (woonstichting VechtHorst).