De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Mensen met hersenletsel kunnen terecht in Trefkoele+

Inwoners met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen meerdere dagen per week terecht in kulthurhus Trefkoele+. InteraktContour organiseert daar sinds enige tijd allerlei activiteiten voor deze doelgroep, net als dat in kulturhus De Spil in Nieuwleusen al langer gebeurt.

“We bieden mensen met hersenletsel gespecialiseerde zorg en ondersteuning,” zegt Wander Kolk, seniorbegeleider van InteraktContour. “Hier in Trefkoele+ maken we bijvoorbeeld gebruik van de sportzaal en alle andere voorzieningen die er zijn in het gebouw.” Op maandag en woensdag kunnen inwoners met NAH de hele dag terecht in Trefkoele+. De invulling bestaat uit diverse vormen van sport en ontspanning, zoals bijvoorbeeld oefeningen, yoga en creatieve projecten. Daarnaast kunnen de bezoekers ook gebruik maken van de andere mogelijkheden in Trefkoele+, zoals de bibliotheek en het Grand Café. Maar ook creatief bezig zijn met bijvoorbeeld schilderen of diamond painting – momenteel heel gewild – een spelletje doen of biljarten. “We sluiten aan bij wat er is en stimuleren met prikkelarme en ondersteunende activiteiten. Wat kan iemand nog wél, is voor ons het uitgangspunt,” zegt Wander. “’s Ochtends doen we meestal bewegingsactiviteiten en oefengroepen, ’s middags kunnen de deelnemers een eigen invulling geven aan wat ze willen doen. We starten en eindigen de dag in het Grand Café.”

 

Oefenmethode

NAH – schade aan de hersenen door bijvoorbeeld een verkeersongeluk of beroerte – was lange tijd geen aandoening die veel mensen kenden. De laatste tijd is er gelukkig meer aandacht voor. InteraktContour gebruikt de Ronnie Gardiner Methode (RGM). Onder het motto ‘Zet je brein in beweging’ wordt deze vrolijke, gestructureerde oefenmethode voor de hersenen gebruikt. Daarbij zetten de begeleiders ritme en muziek in om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. “De methode is heel effectief, omdat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd worden geactiveerd,” zegt Wander. “Het zorgt voor een hoge hersenactiviteit.” Elke maandag en woensdag wordt de RGM-methode gegeven in Trefkoele+. Eén keer per week is er een speciale Parkinsongroep, omdat deze mensen toch andere behoeften hebben als deelnemers met ander hersenletsel. Bij de Parkinsongroep werkt InteraktContour samen met een fysiotherapeut.

 

Structuur bieden

InteraktContour kan de mensen met NAH helpen overzicht en structuur te krijgen in de week. Naast alle activiteiten die worden gedaan, is het ook gewoon gezellig en goed voor de sociale contacten. Iemand volgt bijvoorbeeld z’n eigen trainingsschema, maar kan daarna samen met anderen lunchen in het Grand Café. Verwijzingen komen bijvoorbeeld vanuit de huisarts, fysiotherapie, revalidatiecentrum of ziekenhuis. Gemeente Dalfsen beoordeelt vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) de hoogte van de indicatie, dus hoe vaak iemand kan komen: één of meerdere dagen, hele of halve dagen, dat hangt af van de persoon. InteraktContour geeft daarbij wel advies. Sommige bezoekers komen eerst kennismaken, om te kijken of de activiteiten bij hen passen. Eventueel kan InteraktContour ook ondersteuning bieden in de thuissituatie. Op de website www.samendoenindalfsen.nl staat een aanmeldingsformulier, bij de infopunten in de kulturhusen kunnen medewerkers eventueel helpen met het invullen.

Meer informatie: InteraktContour Dalfsen, e-mail: dalfsen@interaktcontour.nl of tel. 06 5132 3454.