De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Kerngezond Dalfsen – Jouw mening telt!

De gemeente Dalfsen heeft als doel om van Dalfsen een kerngezonde gemeente te maken. Om dit te kunnen realiseren is een aantal jaar geleden Kerngezond Dalfsen opgericht. Kerngezond Dalfsen is een samenwerking tussen lokale organisaties en professionals op het gebied van sport en bewegen, cultuur, gezondheid en welzijn. Het wil bijdragen aan een leefbare, vitale en sociale leefomgeving waarbinnen inwoners gestimuleerd worden bewuste keuzes te maken.

Door te onderzoeken wat de wensen en behoeften van de inwoners ten aanzien van Kerngezond Dalfsen zijn, kan het aanbod nog beter op de doelgroep worden afgestemd. Dit gebeurt in de vorm van een enquête.  Het maakt niet uit of er al bekendheid is met Kerngezond Dalfsen of nog niet, alle feedback is waardevol! Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten.

De enquête is in te vullen door de QR-code te scannen of door op de volgende link te klikken: https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5dboMNZIuy6WgpE

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten.

Bij vragen kan er contact worden opgenomen met Nicole Huetink via kerngezond@dalfsen.nl