De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Een nieuwe directeur en een nieuwe voorzitter bestuur Bibliotheek Dalfsen

Een nieuwe directeur en een nieuwe voorzitter. Betekent dat ook een nieuw geluid? Jackeline Mekkes en Anton Erich zijn beide sinds augustus 2021 respectievelijk directeur en voorzitter van het bestuur van Bibliotheek Dalfsen. Zij vertellen over hun visie op de Bibliotheek, hun toekomstplannen en de uitdagingen waar de samenleving voor staat. Ook gaan zij in op hun persoonlijke band met de Bibliotheek en de liefde voor lezen.

Jackeline’s liefde voor de Bibliotheek begint al in haar kindertijd. Als kind las ze veel en kwam ze heel vaak in de Bibliotheek. Haar moeder zei dan ook toen zij ruim vier jaar geleden bij de Bibliotheek in Dalfsen als Programmamanager Participatie begon: “Goh kind, ben je eindelijk waar je altijd al wilde zijn.” “Boeken zijn mij erg dierbaar en ik heb de Bibliotheek herontdekt sinds ik er werk. Ik kan echt uitkijken naar een boek dat ik heb gereserveerd,” vertelt Jackeline.

Je inzetten voor de vrijheid van mensen

Dat iedereen mee kan doen, de betrokkenheid van mensen bij hun eigen omgeving, dat is wat Jackeline drijft. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Niet zomaar studeerde zij daarom Internationale betrekkingen en heeft ze zich ingezet om actief burgerschap te bevorderen in Oost-Europa en Centraal-Azië. Actief burgerschap heeft voor haar alles te maken met je eigen keuzes kunnen maken, mee kunnen doen en vrijheid. Ook in de gemeente Dalfsen signaleert Jackeline uitdagingen op dat gebied. Bijvoorbeeld als mensen niet mee kunnen doen door een taalachterstand. “Ook dan ben je minder vrij, want je kunt immers minder deelnemen aan de samenleving. Daarbij wordt onze maatschappij steeds ingewikkelder. Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker en om mee te kunnen doen heb je basisvaardigheden nodig. Met mijn werk voor de Bibliotheek wil ik daar graag aan bijdragen.”

Mensen kennen de Bibliotheek vooral door de boeken. Lezen bevordert je taalvaardigheid, vergroot je wereld, en je leert kritisch denken. Boeken blijven volgens Jackeline dan ook een belangrijke rol spelen. “Tegelijkertijd is de Bibliotheek van vandaag nog veel meer. Zo werkt de Bibliotheek in samenwerking met scholen en kinderdagverblijven aan het bevorderen van leesplezier, pakken we laaggeletterdheid aan en zorgen we dat mensen mee kunnen doen in onze digitale wereld. Veel mensen denken dat vooral oudere mensen problemen hebben met digitale communicatie, maar dat is iets wat speelt door alle leeftijden heen,” aldus Jackeline. De Bibliotheek speelt dus een belangrijke rol in de samenleving, ook in het verschaffen van informatie. Het Infopunt is een mooi voorbeeld. Hier krijg je informatie uit betrouwbare bronnen en de medewerkers zijn daar in getraind. Hier is ook het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) ondergebracht.

Krijgt zij nu als directeur heel ander werk? “Dat valt wel mee, de Bibliotheek is een kleine organisatie dus ik zal betrokken blijven bij de inhoud en dat vind ik erg leuk.” Op de vraag of de Bibliotheek nu een nieuwe koers gaat varen antwoorden zowel Jackeline als Anton ontkennend. “De afgelopen jaren is een mooie koers ingezet: leesplezier, digitale inclusie, ontmoetingsplek zijn, de nadruk op meedoen. “Het accent op het versterken van digitale vaardigheden zal misschien nog groter worden omdat de maatschappij daar steeds meer tegenaan loopt. Maar de Bibliotheek blijft een plek voor iedereen, ook voor mensen die van cultuur en debat houden.” Een uitdaging daarbij is het aantal mensen dat werkt bij de Bibliotheek en het geld dat beschikbaar is, want het is best lastig om veel te ontwikkelen en te programmeren als de menskracht en de middelen beperkt zijn. “De Bibliotheek is actief in vijf kernen, dat moet je niet vergeten, dat vraagt veel en dat schuurt soms. Samenwerking met andere partners zoals maatschappelijke organisaties en het Kulturhus kan daar veel in betekenen” aldus Jackeline.

Anton vult aan dat je enerzijds kijkt naar lokale samenwerking, maar ook bovenlokaal samenwerking zoekt met andere bibliotheken. “Anders verschraalt je kennisniveau. Ook kun je activiteiten van elkaar overnemen en op elkaar af stemmen. Een mooie ontwikkeling.”

Hart voor lezen

Natuurlijk vraag je in een interview met een nieuwe directeur en voorzitter van een Bibliotheek naar hun favoriete boek. Jackeline heeft een boek meegenomen dat ze nog niet heeft gelezen: ‘Zulajka opent haar ogen’ van Guzel Jachina. “Het gaat over een vrouw ten tijde van de deportatie van de koelakken door Stalin. Het is een roman, maar waargebeurd. Ik hou erg van historische romans en dan vooral als het gaat over Oost-Europa. Bijvoorbeeld de boeken van Pieter Waterdrinker.

Anton Erich zat al langer in het bestuur en werd dit jaar gevraagd om voorzitter te worden. Als klein jongetje namen zijn ouders hem al mee naar de Bibliotheek. “Ik merk ook hoe belangrijk lezen voor je eigen ontwikkeling kan zijn. Je kunt heerlijk wegdromen en het heeft mij in het leven dan ook veel gebracht. Dus toen de Bibliotheek mensen zocht voor het bestuur hoefde ik niet lang na te denken.” Hij heeft een Scandinavische thriller van Lars Kepler meegenomen. “Ik ben gek op deze boeken en ook de TV-serie’s. Dat is ooit begonnen met The Bridge. Enerzijds een spannend verhaal, en aan de andere kan de persoonlijkheden die allemaal een donkere kant hebben. Dat spreekt me aan.”

Taal is de bouwsteen

In het dagelijks leven is Anton werkzaam in het bedrijfsleven. Hij begeleidt ondernemers en medewerkers hun bedrijf te verbeteren, te laten groeien en eventueel voor te bereiden op bedrijfsoverdracht. “De Bibliotheek is een soort icoon of landmark in de gemeenschap, het is onderdeel van de identiteit. Dat is met bedrijven net zo, een goede cultuur en sterke identiteit heeft heel veel waarde.” De positie van de Bibliotheek staat af en toe wel onder druk, aldus Anton. “Dat wil ik graag wegnemen, want de verschillen in de maatschappij worden steeds groter en de rol van de  Bibliotheek dus steeds belangrijker. De Bibliotheek kan helpen deze verschillen te verkleinen. Mensen die een achterstand hebben moet je helpen. Een sterke Bibliotheek is daar van groot belang bij. De Bibliotheek is er overigens voor iedereen, niet alleen voor mensen die minder zelfredzaam zijn. Dat is juist zo mooi, iedereen komt er bij elkaar, het is een echte ontmoetingsplek, maar ook een plek waar je je talent kunt ontwikkelen.” Wat de kersverse voorzitter betreft mag het dus niet gebeuren dat zo’n belangrijke organisatie het steeds moeilijker krijgt. “Taal is de bouwsteen van de Bibliotheek en van iedereen!”