De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

De zin en onzin van digitale detox

In hoeverre bepaal jij zelf of je voortdurend online en bereikbaar bent? Ben jij een slaaf van je scherm of staat het ten dienste van jou? Kom dan naar de lezing van Hans Schnitzler over de keerzijden van het voortdurend online en bereikbaar zijn. Dinsdag 29 november, 19.30 uur, Bibliotheek. Trefkoele+, Dalfsen.

Hans Schnitzler (Den Haag, 1968) is filosoof, publicist, spreker en voormalig columnist voor de Volkskrant. In 2017 verscheen van zijn hand Kleine filosofie van de digitale onthouding. In dit boek onderzoekt hij, aan de hand van de ‘digitale detox’-ervaringen van zijn studenten, wat het betekent om offline te gaan in een wereld die altijd online is. Eind 2021 publiceerde hij Wij nihilisten – een zoektocht naar de geest van digitalisering. Hij is een graag geziene gast op radio en tv, waar hij maatschappelijke fenomenen en de rol die technologie/digitalisering daarbij speelt tegen het licht houdt. Centrale thema’s in zijn werk zijn de invloed van digitalisering op de alledaagse leefwereld, ethiek, onderwijs en burgerschapsvorming.

De lezing is gratis toegankelijk, wel is het nodig om te reserveren via www.bibliotheekdalfsen.nl/digidetox