De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

De toekomst van het waterbeheer verplaatst naar 10 maart 2023

De avond De toekomst van ons waterbeheer, van afvoeren naar vasthouden met Jan Gorter bij Cultureel Café Dalfsen, is uitgesteld van 10 februari naar 10 maart 2023.
 
Bezitters van kaartjes met datum 10 februari hebben inmiddels een mail ontvangen met de mededeling dat die kaartjes ook op 10 maart geldig zijn, maar eventueel kunnen worden ingeleverd als ze op 10 maart verhinderd zijn, waarna ze het geld terug ontvangen.
 
Maar er zijn ook mensen waarvan het mailadres niet bekend is bij ons, bijvoorbeeld omdat ze hun kaartje hebben gekocht bij de balie van het Pluscafé. Die mensen hopen we op deze manier te bereiken.
 
Heeft u een kaartje met datum 10 februari, maar kunt u niet komen op 10 maart, dan kunt u uw geld terugvragen, bij voorkeur per email, info@cultureelcafedalfsen.nl, eventueel telefonisch, 0529 43 27 98. Voor de goede orde, dit geldt alleen voor kaartjes waarop de datum 10 februari staat.