De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

After’scool

After’scool is een naschools aanbod voor alle kinderen uit groep 3 t/m groep 8, waarbij talenten ontwikkelen centraal staat. Het gaat niet om de prestaties maar om het meedoen en ontdekken. After’scool is ontwikkeld door Saam Welzijn, Kerngezond Dalfsen en de Cultuurcoach in samenwerking met lokale sport-, kunst- en cultuuraanbieders.

Kortom, voor ieder wat wils! Het activiteitenaanbod is te vinden op www.kerngezonddalfsen.nl

Het After’scool aanbod wordt twee keer per jaar georganiseerd. Zowel in het voorjaar als in het najaar. Lokale organisaties wordt gevraagd of zij, wanneer er aanbod voor kinderen is, dit aan willen bieden binnen het After’scool aanbod. Op deze wijze wordt er eenduidig binnen de gemeente gecommuniceerd over het naschoolse activiteitenaanbod voor kinderen.

Wanneer organisaties een activiteitenaanbod hebben kan er contact opgenomen worden met de sportcoördinatoren via kerngezond@dalfsen.nl