De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

programma tekenen-schilderen verplaatst

Het zomerprogramma tekenen en schilderen door Anneke Smit in Trefkoele+ voor kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8 wordt verplaatst naar het najaar.

Met de mensen die zich hebben aangemeld voor het zomerprogramma – de zes lessen vanaf 9 augustus op de dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00-15.00 uur in Trefkoele+ in Dalfsen – wordt contact opgenomen door Anneke Smit.

Data en meer informatie over het najaarprogramma worden na de zomer bekend gemaakt.

Meer informatie

Meer informatie is te krijgen bij Anneke Smit via email info@annekesmitschilderlessen.nl