De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Einde van het tijdperk SVD Gym.


Tot onze spijt moeten wij meedelen dat het niet gelukt is om nieuwe bestuursleden en leiding
voor onze vereniging aan te trekken.

De consequentie hiervan is, dat in de buitengewone ledenvergadering van 8 april jl.,
unaniem is besloten dat SVD Gym per 1 juli 2019 ophoudt te bestaan.
Natuurlijk gaan de lessen tot het eind van het seizoen gewoon door.
Wij bedanken iedereen (leden, leiding, bestuursleden, vrijwilligers en andere betrokkenen)
voor de medewerking in welke vorm dan ook, gedurende het ruim 55 jarig bestaan van de
vereniging.

Het bestuur a.i. SVD Gym