De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Onze missie

ONZE MISSIE

Kulturhus Trefkoele+ biedt een ontmoetingsplek aan alle inwoners van Dalfsen. We organiseren daartoe activiteiten die de sociale samenhang en gemeenschapsgevoel bevorderen. Daarmee behouden en versterken we actief het voorzieningenniveau in de kern Dalfsen.

Trefkoele+ stelt alles in het werk om hét trefpunt te zijn voor iedere inwoner van Dalfsen. Of je nu komt om te sporten, een cursus te volgen, te biljarten, je kind naar de opvang te brengen, een boek te lenen of gewoon een kopje koffie te drinken.

Laagdrempelig

Wij zijn laagdrempelig. Iedereen is van harte welkom om elkaar in Trefkoele+ te ontmoeten. Ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of religie. In ons Kulturhus kan iedereen zich ontspannen, kennis opdoen, of deelnemen aan een van de vele activiteiten op het gebied van sport, recreatie, educatie, cultuur en welzijn.  

Trefkoele+ draagt hiermee bij aan een klimaat waarin iedereen zo lang mogelijk kan blijven meedoen aan de samenleving in Dalfsen.

Trefkoele+ is niet alleen een multifunctioneel gebouw. We vormen ook een samenwerkingsverband van organisaties met professionals en vrijwilligers. Verschillende instellingen en verenigingen werken met elkaar én met betrokken burgers samen om nieuwe ideeën en activiteiten te ontwikkelen. Door gebruik te maken van elkaars sterke punten kunnen we nóg meer betekenen voor onze bezoekers.

 

Werkwijze

Trefkoele+ organiseert diverse activiteiten, al dan niet met andere partners. Hiervoor stellen we  ruimtes en voorzieningen beschikbaar aan maatschappelijke en/of commerciële partijen. Dit gebeurt zowel tegen commerciële als niet-commerciële prijzen.

De Stichting Kulturhus Trefkoele+ werk zonder winstoogmerk. Mogelijke winsten worden gebruikt om maatschappelijke activiteiten te kunnen (blijven) ontwikkelen.