De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Meer info volgt nog.