De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Huisregels

Waarom Trefkoele+

Huis- en gedragsregels Trefkoele+

 

Wij zijn blij u te verwelkomen in Trefkoele+. Ons team staat graag voor u klaar. Wij doen onze uiterste best u en uw bezoekers een veilig en gastvrije voorziening te bieden. Daarom hebben wij een aantal huisregels opgesteld: wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van u.

Wij verzoeken u kennis te nemen van deze huisregels en zo nodig uw bezoekers hierop te wijzen. Trefkoele+ heeft multifunctionele voorzieningen met veel verschillende huurders en bezoekers. Als gebruikers van het gebouw zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilig en plezierig gebruik. Wij vinden het dan ook belangrijk dat we elkaar kunnen aanspreken op het naleven van de huisregels. Indien nodig wordt niet naleving van de huisregels besproken in een gezamenlijk huurdersoverleg.

 

Wat mag u van ons verwachten?

 • Wij behandelen u met respect.
 • Wij houden ons aan de afspraak die we met u maken
 • Wij zorgen ervoor dat er altijd een medewerker van Trefkoele+ in het gebouw aanwezig is.
 • Wij beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 5 werkdagen. Mocht dat niet haalbaar zijn dan maken wij hierover afspraken met u.
 • Wij zullen problemen, mochten die voorkomen, snel en goed met u bespreken en proberen op te lossen. Wij reageren snel en adequaat op mogelijke klachten. Komt u er niet direct met de medewerker uit, dan hebben wij hiervoor een klachtenregeling

Wat verwachten wij van u?

 • U behandelt onze medewerkers en medewerkers van huurders en bezoekers met respect.
 • U gaat verantwoord om met de accommodatie en de middelen die u ter beschikking zijn gesteld.
 • U houdt zich aan de afspraken die wij met u maken.
 • U meldt problemen, mochten die voorkomen, bij de beheerder.
 • U draagt zorg voor naleving van de huisregels door uw personeel en bezoekers. Indien noodzakelijk spreekt u hen hier op aan.

Algemene huisregels

 • Het gebouw kent voor u en uw bezoekers één in- en uitgang: aan de voorzijde.
 • Meld gebreken, tekortkomingen en defecten z.s.m. bij de beheerder, bij voorkeur via info@trefkoeleplus.nl.
 • Schade aan het gebouw en of inventaris wordt bij de veroorzaker in rekening gebracht.
 • Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van (persoonlijke) eigendommen.
 • Het is niet toegestaan om posters en andere bekendmakingen op de ramen/deuren/muren te plakken. In de hal hangt een prikbord voor mededelingen aangaande activiteiten binnen en buiten Kulturhus Trefkoele+ en staat een folderrek. Prikbord en folderrek vallen onder het beheer van Trefkoele+.
 • Ook bij de organisatie van evenementen en beurzen is het niet toegestaan zonder overleg posters op ramen/deuren/muren te plakken. Voor posters zijn posterborden aanwezig.
 • Bij gebruik van de multifunctionele ruimten en zalen wordt de koffie verzorgd door Trefkoele+.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de beheerder.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in Kulturhus Trefkoele+. Voor geleidehonden wordt hierop een uitzondering gemaakt.
 • In Kulturhus Trefkoele+ geldt een rookverbod. Roken is alleen buiten toegestaan.
 • Geen alcohol onder 18 jaar.
 • De toegang tot Kulturhus Trefkoele+ kan een bezoeker in beschonken toestand geweigerd worden.
 • Het is verboden wapens bij u te hebben.
 • Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.
 • Hinderlijk en aanstootgevend gedrag worden niet getolereerd.
 • Strafbare feiten worden te allen tijde bij de politie gemeld.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om binnen Trefkoele+, foto’s, film- en geluidsopnamen te maken. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe goedkeuring of een vergoeding (in welke vorm dan ook) verschuldigd is aan bezoekers.
 • De organisatie heeft het recht om het beleid te allen tijde aan te passen.
 • De organisatie heeft het recht om te allen tijde iemand de toegang tot Trefkoele+ te ontzeggen.
 • Zorg dat je legitimatie bij je hebt, want bij twijfel over leeftijd wordt legitimatie gevraagd.
 • Trefkoele+ sluit uiterlijk om 24.00 uur.

Gebruik van algemene en multifunctionele ruimten

 • Laat de ruimte na gebruik ordelijk achter.
 • Verplaatsen van meubilair (stoelen en tafels) mag, maar zet het meubilair na gebruik terug op de plaats zoals u dit aangetroffen heeft.
 • Gooi afval in de prullenbak, deze is in elke ruimte aanwezig.
 • Plaats het gebruikte serviesgoed op het dienblad.
 • Het is niet toegestaan uw eigendommen op te slaan in algemene en multifunctionele ruimten, tenzij hier met de beheerder overeenstemming over is.
 • Het is niet toegestaan zonder overleg gebruik te maken van een andere ruimten dan overeengekomen.

Calamiteiten en veiligheid

 • Toezicht en veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • Veiligheid van gebruikers en medewerkers staat centraal in Kulturhus De Trefkoele+. Waarschuw bij een calamiteit direct de beheerder: 0529 – 43 23 38. Bel zo nodig 112.