De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Huisregels

Waarom Trefkoele+

Om ervoor te zorgen dat ons kulturhus voor iedereen een fijne plek is,  hebben wij een aantal huisregels opgesteld. 

Algemeen

 • Tijdens openingsuren van Trefkoele+ is er altijd een medewerker van het kulturhus aanwezig.
 • Volg instructies van onze medewerkers direct op.
 • Eten en drinken wordt verzorgd door Trefkoele+.
 • Laat het kulturhus netjes achter. Gooi afval in de prullenbak en zet meubilair weer terug.
 • Posters kunnen alleen digitaal worden aangeleverd via ilse.veerbeek@trefkoeleplus.nl (JPG, liggend formaat).
 • Voor flyers is alleen plek indien deze passend zijn bij het Infopunt. Afstemmen over flyers kan met de coördinator van Infopunt: a.kootstra@saamwelzijn.nl
 • Gevonden voorwerpen kunnen ingeleverd worden bij de informatiebalie of het Pluscafé.
 • Trefkoele+ heeft het recht om dit beleid ten alle tijde aan te passen.

Omgangsnormen

 • We behandelen elkaar met respect.
 • Zorg ervoor dat iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht iemands achtergrond of ervaring.
 • Houd rekening met elkaar. Zorg dat het voor iedereen fijn is om in het kulturhus te zijn.
 • We komen afspraken na, en verwachten dat ook van onze bezoekers.
 • Wij zullen problemen, mochten die voorkomen, snel en goed met elkaar bespreken en oplossen. Wij reageren snel en adequaat op mogelijke klachten. Lukt dit niet direct met een medewerker van Trefkoele+, dan hebben wij hiervoor een klachtenregeling, te vinden op https://www.trefkoeleplus.nl/klachtenregeling/
 • Heeft u tips, ideeën of verbeterpunten voor het kulturhus meld dit bij de balie.

Handhaving, onder andere voor roken, alcohol, drugs, wapens en geweld

 • Roken is alleen buiten het gebouw toegestaan bij de aangeven plekken (en dus niet voor de hoofdingang)
 • Het gebruik en/of het in bezit hebben van soft- en harddrugs alsmede wapenbezit is verboden.
 • Geen alcohol onder de 18 jaar. Zorg dat je een legitimatie bij je hebt, want bij twijfel over je leeftijd wordt hiernaar gevraagd.
 • Het verhandelen van drank, drugs en/of andere zaken is verboden.
 • Een bezoeker in beschonken toestand kan geweigerd worden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd, net als hinderlijk en aanstootgevend gedrag.
 • Het gebouw moet op het afgesproken tijdstip verlaten worden.
 • Niet naleven van regels of ongewenst gedrag kan leiden tot waarschuwingen of toegangsontzegging.
 • Ernstige overtredingen kunnen leiden tot politie-inschakeling.

Aansprakelijkheid

 • Bezoek aan kulturhus Trefkoele+ is geheel op eigen risico. Trefkoele+ is niet aansprakelijk voor eventuele (sport)ongevallen of gevolgen van (sport)ongevallen in de accommodatie, noch voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen.

Calamiteiten en veiligheid

 • De veiligheid van bezoekers en medewerkers staat centraal in kulturhus Trefkoele+.
 • Meld gebreken, tekortkomingen, beschadigingen en defecten z.s.m. bij een medewerker, bij voorkeur via info@trefkoeleplus.nl.
 • Waarschuw bij een calamiteit en/of onveilige situaties direct een medewerker. Bel zo nodig 0900-8844 of 112 bij (spoed).