De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Huis- en gedragsregels

Waarom Trefkoele+

Huis- en gedragsregels bezoekers Trefkoele+

Welkom in Trefkoele+. Om ervoor te zorgen dat ons kulturhus voor iedereen een fijne plek is, hebben wij een aantal huis- en gedragsregels opgesteld.

Algemeen

 • Tijdens openingsuren van Trefkoele+ is er altijd een kulturhusmedewerker aanwezig.
 • Aanwijzingen van onze medewerkers dienen direct opgevolgd te worden.
 • Nooddeuren mogen alleen gebruikt worden bij een calamiteit.
 • Hulphonden zijn welkom.
 • Posters kunnen alleen digitaal worden aangeleverd via ilse.veerbeek@trefkoeleplus.nl (JPG, liggend formaat). Voor flyers is alleen plek indien deze passend zijn bij het Infopunt. Afstemmen over flyers kan met de coördinator van Infopunt: a.kootstra@saamwelzijn.nl
 • Gevonden voorwerpen kunnen ingeleverd worden bij de informatiebalie of het Pluscafé.
 • Bij gebruik van multifunctionele ruimten wordt het eten/drinken verzorgd door Trefkoele+.
 • Laat het kulturhus netjes achter. Gooi afval in de prullenbak en zet meubilair weer terug.
 • Trefkoele+ heeft het recht om dit beleid te allen tijde aan te passen.

Omgangsnormen

 • We behandelen elkaar met respect.
 • We komen afspraken na, en verwachten dat ook van onze bezoekers. Wij zullen problemen, mochten die voorkomen, snel en goed met elkaar bespreken en proberen op te lossen. Wij reageren snel en adequaat op mogelijke klachten. Lukt dit niet direct met een medewerker van Trefkoele+, dan hebben wij hiervoor een klachtenregeling

Roken, alcohol, drugs, wapens en geweld.

 • Roken in en rondom het gebouw, het gebruik en/of het in bezit hebben van soft- en harddrugs alsmede wapenbezit is verboden.
 • Geen alcohol onder de 18 jaar. Zorg dat je een legitimatie bij je hebt, want bij twijfel over je leeftijd wordt hiernaar gevraagd.
 • De toegang kan een bezoeker in beschonken toestand geweigerd worden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet geaccepteerd, net als hinderlijk en aanstootgevend gedrag. Bij misdragingen van welke aard dan ook, kan de toegang ontzegd worden.
 • Strafbare feiten worden gemeld bij de politie.

Aansprakelijkheid

 • Bezoek aan kulturhus Trefkoele+ is geheel op eigen risico. Trefkoele+ is niet aansprakelijk voor eventuele (sport)ongevallen of gevolgen van (sport)ongevallen in de accommodatie, noch voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen.

Calamiteiten en veiligheid

 • De veiligheid van bezoekers en medewerkers staat centraal in kulturhus Trefkoele+. Waarschuw bij een calamiteit direct een medewerker: 0529 – 43 23 38. Bel zo nodig 0900-8844 of 112 (bij spoed).
 • Meld gebreken, tekortkomingen, beschadigingen en defecten z.s.m. bij een medewerker, bij voorkeur via info@trefkoeleplus.nl