De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Trefkoele+ vanaf september rookvrij

Kulturhus Trefkoele+ in Dalfsen is vanaf zondag 1 september 2019 rookvrij. Dit is een initiatief van Kulturhus Trefkoele+ in samenwerking met Kerngezond Dalfsen. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Roken en kinderen passen niet bij elkaar. Dagelijks brengen veel kinderen een bezoek aan Trefkoele+. Daarom vraagt Trefkoele+ aan iedereen die op het terrein van Trefkoele+ komt voortaan rookvrije zone te respecteren. Hiermee wil Trefkoele+ kinderen beschermen tegen de verleiding van roken en het schadelijke meeroken.

Wat verandert er bij Kulturhus Trefkoele+?

Iedereen is en blijft welkom in Trefkoele+, ook rokers! Wel vragen we rokers om buiten het zicht van kinderen en buiten de rookvrije zone te roken. Er wordt een rookvrije zone gecreëerd waarbinnen de toegangsdeuren van Trefkoele+ vallen. Ook zal de rookruimte binnen de jongerensoos worden opgeheven.

Zien roken, doet roken

Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals leraren, begeleiders, sporters, trainers en ouders. E. Hemingway: ‘Een jongeman van 15 begint met roken om te bewijzen dat hij een man is. Een man van 30 houdt er mee op om dezelfde reden. Een rookvrij terrein draagt bij aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’.

Rookvrije Generatie

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dit is een initiatief die volledig wordt ondersteund door Kulturhus Trefkoele+ en Kerngezond Dalfsen. Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel.  We streven ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. Het Kulturhus is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrij Kulturhus bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.