De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Trefkoele+ schenkt donderdag 7 april archeologische biertjes

Heel Dalfsen staat donderdag 7 april in het teken van de bijzondere archeologische vondsten in Oud-Dalfsen. De gemeente presenteert die ochtend aan de nationale en internationale pers de recent gedane ontdekkingen in Dalfsen. Ook in Trefkoele+ is een permanente expositie te zien, van de vondsten van het Trechterbekervolk, in de ‘oranje gang’. Speciaal voor deze gelegenheid schenkt het Pluscafé die donderdag een heerlijk gebrouwen archeologisch biertje van de Vechtdalbrouwerij. Kom er eentje (of twee) proeven!

 

De vondst

Archeologen hebben in Dalfsen een compleet grafveld uit de Steentijd ontdekt, het grootste van West-Europa en een unicum voor Nederland. Maar liefst 120 graven met spectaculaire grafgiften en zelfs een aarden monument uit de tijd van de Hunebedbouwers zijn blootgelegd. De ontdekking van resten van een huis vlak naast de begraafplaats en langs een 5000 jaar oude weg, is eveneens een primeur voor Nederland. Dit onderzoek werpt nieuw zicht op de ‘oer-Nederlander’, de eerste mensen die zich hier permanent vestigden en niet langer als jager-verzamelaar rondtrokken. Een open dag op 7 april, een (pers) presentatie, een website en een app maakten de vondsten zichtbaar voor publiek.