De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Feestelijke opening Informatiepunt digitale overheid

Samenleven doe je met elkaar. In een inclusieve samenleving heeft iederéén de mogelijkheid om ‘mee te doen en erbij te horen’. Toch vormt digitalisering van de maatschappij én overheid een steeds groter struikelblok voor mensen die niet digitaal vaardig genoeg zijn om op deze manier te communiceren. Daarom starten de Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen en Saam Welzijn samen met de partners van het Infopunt een Informatiepunt digitale overheid. Gisteren vond de opening plaats in de Trefkoele+.

De opening werd bijgewoond door zo’n 70 mensen. Wethouder Jan Uitslag presenteerde een quiz en deed de openingshandeling. Anke Bruggeman, directeur Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen, interviewde live een aantal ervaringsdeskundigen om zo te laten zien wat het Informatiepunt digitale overheid kan betekenen.

De Informatiepunten digitale overheid starten op initiatief van landelijke publieke dienstverleners en de Koninklijke Bibliotheek omdat er in de Nederlandse samenleving sprake is van een steeds verdere digitalisering van de dienstverlening van landelijke en lokale overheden. De overheid vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland ongeveer vier miljoen burgers zijn die zaken doen met de digitale overheid lastig vinden. Met de Informatiepunten digitale overheid wordt hulp dichtbij huis geboden.

In de gemeente Dalfsen is het Informatiepunt digitale overheid ondergebracht bij het Infopunt. Het verstrekken van informatie over de (digitale) overheid past goed bij de opzet en aard van het Infopunt. Inwoners worden verder geholpen met vragen over bijvoorbeeld huurtoeslag, AOW, werk, uitkering, belasting of PGB. Medewerkers van het Infopunt helpen hen ter plekke op weg of verwijzen door naar lokale partners als het gaat om persoonsgebonden informatie.