De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Bibliotheken Dalfsen-Nieuwleusen, Ommen en Salland gaan voor gezamenlijke kracht

 

De bibliotheken Dalfsen-Nieuwleusen, Ommen en Salland zijn voornemens om per 1 januari 2018 te fuseren. Met deze stap worden de krachten gebundeld om een sterkere organisatie neer te zetten.

De Bibliotheek krijgt een steeds bredere rol in de samenleving. Naast het verlenen van toegang tot informatie, zowel fysiek als digitaal, wordt van bibliotheken in samenwerking met partners een grotere rol verwacht binnen het sociaal domein. Preventie en bestrijding van laaggeletterdheid en het bevorderen van digitale zelfredzaamheid zijn belangrijke thema’s. Door de krachten te bundelen ontstaat er een robuustere organisatie en is de Bibliotheek beter in staat in te spelen op de veranderingen in de maatschappij en gemeenten.

Frederique Westera, directeur van de drie bibliotheekstichtingen: ‘Onze dienstverlening wordt steeds breder en tegelijkertijd specialistischer. Als kleine organisaties ontbreekt het ons aan de schaal om te innoveren en de expertise in huis te halen die noodzakelijk is. Bovendien zijn we erg kwetsbaar. Als iemand ziek is hebben we direct een probleem. Door te fuseren kunnen we werkprocessen, maar ook de organisatie veel efficiënter inrichten. Zo zijn we minder kwetsbaar, hoeven we het wiel maar één keer uit te vinden en kunnen we meer kwaliteit leveren dan nu het geval is. Uitgangspunt is dat wij de Bibliotheek efficiënter organiseren aan de achterkant. Daarbij blijven wij uiteraard de dienstverlening per gemeente afstemmen. Zo willen wij alle inwoners van de gemeenten ook in de toekomst goed blijven helpen.’

De komende maanden gaan de drie bibliotheekstichtingen in samenspraak met de gemeenten de fusie verder uitwerken.