De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Kunstgreep

Op woensdagmiddag 29 mei (13.30 – 16.30 uur) tijdens de WAK in Dalfsen, worden amateurkunstverenigingen en cultuuraanbieders die in de vrije tijd aanbod hebben voor kinderen van 6 t/m 12 jaar uitgenodigd om proeflessen te geven in de Trefkoele+ en in De Spil.

Voor basisschoolkinderen uit Dalfsen en Nieuwleusen

Het doel is om nog meer kinderen in hun vrije tijd te laten deelnemen aan muziek, dans, beeldende kunst, poëzie, fotografie en wat er verder in Dalfsen of Nieuwleusen aan creatief aanbod is. Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen bij Kunstgreep kennismaken met de activiteiten die in hun eigen omgeving aangeboden worden.  

Binnenkort volgt meer informatie over de proeflessen en de opgave hiervan. De kinderen uit Nieuwleusen en Dalfsen krijgen via school een informatiefolder met het aanbod van kunstgreep en hoe ze zich daarvoor kunnen aanmelden.

Aanbieder?

Ben jij een aanbieder van cultuur in de vrije tijd in Dalfsen of Nieuwleusen en wil je meedoen met Kunstgreep? Meld je dan voor 28 maart aan, door een e-mail te sturen naar kunstgreep.wak@gmail.com of bel voor informatie de Combinatiefunctionaris Cultuur; Irene van der Vegte op 06-44128561.