Huisregels

Trefkoele+ behoudt zich het recht voor om binnen Kulturhus Trefkoele+, foto’s, film- en geluidsopnamen te maken. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe goedkeuring of een vergoeding (in welke vorm dan ook) verschuldigd is aan bezoekers.

Trefkoele+ heeft het recht om het beleid te allen tijde aan te passen.

Trefkoele+ heeft het recht om te allen tijde iemand de toegang tot Kulturhus Trefkoele+ te ontzeggen.

Trefkoele+ is niet verantwoordelijk voor schade aan bezittingen van bezoekers.

Met het betreden van Trefkoele+ geeft u aan zich te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het plegen van
een strafbaar feit wordt de politie ingeschakeld.