De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Cursus – Omgaan met dementie

Cursus voor partners, kinderen en naasten van mensen met dementie in Dalfsen

 Maandagochtend 11 september start een cursus voor mantelzorgers van mensen met dementie. De groep wordt georganiseerd door het Mantelzorgteam Dalfsen (onderdeel van Welzijnskoepel Dalfsen in oprichting) en Mindfit.

 

Waarom deze groep?

Als iemand lijdt aan een vorm van dementie dan heeft dat niet alleen gevolgen voor de persoon zelf maar ook voor de omgeving. Het omgaan met een naaste met dementie valt niet altijd mee. Vaak komen er bij de naastbetrokkenen allerlei vragen op, zoals: ‘Hoe ziet de toekomst eruit?’, ‘Hoe kan ik omgaan met bepaald gedrag?’, ‘Waar kan ik terecht voor hulp?’ of ‘Hoe houd ik het zelf vol?’
Om mantelzorgers van mensen met dementie een steuntje in de rug te bieden, wordt deze ondersteuningsgroep georganiseerd. De cursus is erop gericht naasten beter te leren omgaan met de situatie, waardoor ze minder belast raken. De deelnemers vinden begrip, herkenning en steun bij elkaar. Er zijn in totaal 5 bijeenkomsten van 2 uur.

Inhoud:

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Achtergronden van dementie: oorzaken, gedrag, verloop, behandelmogelijkheden
  • Gevolgen van de aandoening voor de persoon zelf en voor de omgeving
  • Communicatie en dagelijkse omgang met een naaste met dementie
  • Omgaan met lastige situaties
  • Zorgen voor jezelf, hoe doe je dat?
  • Waar vind je hulp en steun?

Het uitwisselen van ervaringen en tips vormt een belangrijk onderdeel van de cursus.

Er wordt gebruik gemaakt van concrete situaties en ervaringen die door de deelnemers zelf worden ingebracht. Deelnemers ontvangen een cursusboek met informatie en opdrachten.

 

Praktische informatie:

Cursusdata:      11 september t/m 9 oktober 2017

Locatie:           Kulturhus Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108, Dalfsen

Deelname is gratis. De cursus wordt gefinancierd door de gemeente Dalfsen

Vooraf vindt een telefonisch kennismakingsgesprek plaats.

 

Aanmelden voor de cursus of meer informatie:

Ilja Bomers, mantelzorgmakelaar binnen het Mantelzorgteam Dalfsen

Telefoon: 0572-372882 of 06-19218070

Emailadres: ilja@swolemelerveld.nl