De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Middeleeuwse teksten en liederen
Bijvoorbeeld: het lied van Heer HalewijnVan den Vos ReinaerdeVan twee koningskinderen.
Met de term middeleeuwen wordt de periode bedoeld tussen ca. 500 en 1500. Het is een periode waarin zich veel veranderingen voordoen zoals de opkomst van de steden en een steeds toenemend belang van het schrift, niet alleen in het Latijn maar vanaf de twaalfde eeuw ook de volkstaal (de voorloper van het Nederlands).
Literatuur in de middeleeuwen
Middeleeuwse teksten waren doorgaans op rijm en bedoeld om te worden voorgelezen. wie zelf een exemplaar van een tekst wilde bezitten, moest die letter voor letter laten kopiëren op perkamenten bladen {gemaakt van dierenhuid). Dat maakte dat literatuur lange tijd enkel was weggelegd voor de elite. Aan het einde van de middeleeuwen zorgden gebruik van papier en de drukpers voor ongeziene nieuwe mogelijkheden.

In totaal zijn er 5 poëzieochtend dit jaar.

Neerlandicus Jan Kristen bespreekt de volgende onderwerpen:

4 okt. 2022 de dichter/schrijver  K.Schippers

1 nov.2022  de dichter /schrijver Anna Enquist

6 dec.2022 de dichter/schrijver Marieke Lucas Rijneveld

7 febr.2023 de dichter/schrijver Jacques Hamelink

7 mrt  2023 Middeleeuwse liederen

Kosten per ochtend € 5,00, per serie van 5 € 20,00

Voor meer informatie en tickets, kijk op de site van cultureel café Dalfsen:
https://www.cultureelcafedalfsen.nl/index.php/programma-2022-2023/

maart 7 @ 10:00
10:00 — 12:00 (2h)

Trefkoele+

Cultureel Café