De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Jacques Hamelink
Jacques Hamelink (1939 – 2021) debuteerde in 1964. Zijn werk werd veelvuldig bekroond: voor zijn verhalen ontving hij de Vijverbergprijs en de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, voor zijn gedichten de Herman Gorterprijs, voor zijn essays de Busken Huetprijs en voor zijn gehele oeuvre de Constantijn Huygensprijs.
Zoals er abstracte en figuratieve beeldende kunst bestaat, bestaat er ook abstracte en figuratieve poëzie. De gedichten van Jacques Hamelink behoren zeker tot die laatste categorie. Zijn laatste bundel, Solituden, songs, bevat, om een Hamelink passende formulering te gebruiken, naturelle poëzie: open, aards en tastbaar en is een feest van zintuiglijk genot, waarvan je als lezer alleen maar vrolijk en geestdriftig kunt worden.
Wie zijn werk vanaf de jaren zestig gevolgd heeft, had twintig jaar geleden niet kunnen voorspellen dat de oude bard uit Zeeuws-Vlaanderen zich zou ontpoppen tot vertolker van de meest onbekommerde lofzangen op het leven uit onze hedendaagse literatuur.
Jacques Hamelink woonde van 1969 – 1971 in buurtschap Linde, gemeente Avereest, in 1973 vestigde hij zich weer in Amsterdam.

In totaal zijn er 5 poëzieochtend dit jaar.

Neerlandicus Jan Kristen bespreekt de volgende onderwerpen:

4 okt. 2022 de dichter/schrijver  K.Schippers

1 nov.2022  de dichter /schrijver Anna Enquist

6 dec.2022 de dichter/schrijver Marieke Lucas Rijneveld

7 febr.2023 de dichter/schrijver Jacques Hamelink

7 mrt  2023 Middeleeuwse liederen

Kosten per ochtend € 5,00, per serie van 5 € 20,00

Voor meer informatie en tickets, kijk op de site van cultureel café Dalfsen:
https://www.cultureelcafedalfsen.nl/index.php/programma-2022-2023/

februari 7 @ 10:00
10:00 — 12:00 (2h)

Trefkoele+

Cultureel Café