De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Home-Start Dalfsen is thuis in gezinnen. Home-Start weet voor welke uitdagingen en kansen een gezin kan komen te staan. Problemen met een van de kinderen? Weinig contact met vrienden of familie? Een steuntje in de rug nodig? Ervaren en opgeleide vrijwilligers van Home-Start bieden opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte opvoedvragen.

Coördinator Home-Start Dalfsen Wilhelmien Krop w.krop@stdekern.nl; Mobiel : 06 83 974 604 ;
Uitvoerende organisatie St. de Kern

april 5 @ 19:30
19:30 — 22:00 (2h 30′)

1e verdieping, De Kern maatschappelijk werk, Trefkoele+

Home-Start