De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Video afspelen

Jaaroverzicht 2023

Trefkoele+ is dé plek om te zijn in de kern Dalfsen, waar ‘het’ gebeurt. We zijn een laagdrempelig kulturhus waar mensen van alle leeftijden, allochtoon en autochtoon, valide en mindervalide elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen, zich kunnen ontspannen en waar tal van activiteiten plaatsvinden op het gebied van sport, recreatie, educatie, cultuur en welzijn. Daardoor dragen we bij aan een leefbare, vitale en sociale leefomgeving waarin Dalfsenaren zich prettig voelen en waardoor zij zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen aan onze lokale samenleving. We zijn niet alleen een multifunctioneel gebouw, maar ook een samenwerking van organisaties met professionals en vrijwilligers. Verschillende instellingen en verenigingen werken met elkaar én met betrokken burgers samen om nieuwe ideeën en activiteiten te ontwikkelen, gebruik makend van elkaars sterke punten. Daardoor kan Trefkoele+ een meerwaarde bieden.