De ontmoetingsplek voor alle inwoners van Dalfsen

Video afspelen

Jaaroverzicht 2022

Trefkoele+ is dé plek om te zijn in de kern Dalfsen, waar ‘het’ gebeurt. We zijn een laagdrempelig kulturhus waar mensen van alle leeftijden, allochtoon en autochtoon, valide en mindervalide elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen, zich kunnen ontspannen en waar tal van activiteiten plaatsvinden op het gebied van sport, recreatie, educatie, cultuur en welzijn. Daardoor dragen we bij aan een leefbare, vitale en sociale leefomgeving waarin Dalfsenaren zich prettig voelen en waardoor zij zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen aan onze lokale samenleving. We zijn niet alleen een multifunctioneel gebouw, maar ook een samenwerking van organisaties met professionals en vrijwilligers. Verschillende instellingen en verenigingen werken met elkaar én met betrokken burgers samen om nieuwe ideeën en activiteiten te ontwikkelen, gebruik makend van elkaars sterke punten. Daardoor kan Trefkoele+ een meerwaarde bieden.

Korte terugblik

Ook in 2022 hebben wij ons best gedaan om onze doelen te bereiken door het faciliteren en/of organiseren van diverse activiteiten, veelal samen met andere partners en door het beschikbaar stellen van ruimten en voorzieningen aan maatschappelijke en/of commerciële partijen.

In januari en februari had Nederland nog te maken met coronamaatregelen, zoals een lockdown en een maximum aantal bezoekers. De horeca was (deels) gesloten of beperkt toegankelijk (alleen met QR-code). Door de maatregelen was de verhuur in het eerste kwartaal en het horeca-bezoek als gevolg van COVID 19 zeer beperkt. Tegemoetkomingen vanuit de NOW-regeling en de TVS-regeling hebben het verlies aan inkomsten over het eerste kwartaal nog enigszins beperkt gehouden.

In het tweede kwartaal kwamen de activiteiten langzaam weer op gang en werden uitgestelde activiteiten ingehaald. Pas na de zomer merkten we weer dat de activiteiten weer terug waren zoals voor de coronapandemie. De inkomsten uit horeca en zaalhuur namen gelukkig weer toe.

In 2022 kregen we ook nog te maken met een andere financiële uitdaging, namelijk de exploderende energiekosten. Prognoses wezen uit dat onze begroting voor dit onderdeel drie keer over de kop zou gaan. Hierover zijn we in gesprek gegaan met de gemeente Dalfsen. Gelukkig is de gemeente met een financiële tegemoetkoming over 2022 gekomen om de extreem stijgende energiekosten te compenseren. Hierdoor hebben we in juli de indexatie ook niet volledig door hoeven te berekenen aan onze maatschappelijke partners, zodat er bij met name de sportverenigingen ook geen financiële problemen zouden ontstaan.

Door de tegemoetkomingen vanuit overheidsregelingen en een zeer goede tweede helft van 2022 wat betreft verhuur en horeca-omzet, hebben we het jaar toch positief kunnen afsluiten waardoor we middelen kunnen reserveren voor de herinrichting.

Plannen voor 2023

Herinrichting

In de zomer van 2023 gaan we starten met de herinrichting van Trefkoele+. De ouderensoos op de eerste verdieping wordt naar de begane grond verplaatst en de kantoren krijgen een plek boven. Daarnaast willen we de entree meer open maken en activiteiten meer zichtbaar maken. Daarmee wordt ons kulturhus aantrekkelijker en toegankelijker voor diverse doelgroepen. Voor de financiering zijn fondsen aangeschreven en is er een verzoek voor financiële tegemoetkoming ingediend bij de gemeente Dalfsen.

Verduurzaming

In ons meerjarenbeleidsplan (2023-2026) is opgenomen dat we een investeringsplan maken met energiebesparende maatregelen en deze zo snel mogelijk uitvoeren, waardoor het nettoverbruik aan energie aan het einde van de beleidsperiode gereduceerd is met 50% t.o.v. 2022. In 2023 gaan we al aan de slag met een aantal investeringen in duurzaamheid, zoals de uitbreiding van onze zonnepanelen.

Samenwerken

We willen doorgaan met het investeren in de kulturhusgedachte door meer te halen uit de samenwerkingsmogelijkheden en op zoek te gaan naar meer gezamenlijk gebruik van ruimte, programmering, expertise etc. We investeren in de samenwerking met onze partners door te behouden wat we hebben (binden) en op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden (vinden).

Een van de speerpunten is de samenwerking met de Stoomfabriek om gezamenlijke programma’s uit te voeren.

Activiteiten mogelijk maken

We faciliteren en organiseren van activiteiten die aansluiten bij de maatschappelijke behoefte van de lokale samenleving om Trefkoele+ de plek te laten zijn waar inwoners graag komen. We gebruiken de denktank als basis om activiteiten op te halen en ideeën voor te leggen. We kijken naar hoe we meer reuring kunnen krijgen door nog meer activiteiten te faciliteren en/of organiseren, o.a. op nu nog rustige momenten (weekenden, zomermaanden).

Tevens ontwikkelen we pakketten die interessant zijn voor commerciële huurders.

 

De basis op orde

We werken aan een goed ingerichte organisatie en duidelijke randvoorwaarden die nodig zijn om als gezonde organisatie met een goede personele, organisatorische en financiële  basis, ons kulturhus verder te ontwikkelen. Daarbij versterken we onze communicatie inspanningen om de inwoners nog beter te informeren over onze mogelijkheden.