Jaaroverzicht 2022

Trefkoele+ is dé plek om te zijn in de kern Dalfsen, waar ‘het’ gebeurt. We zijn een laagdrempelig kulturhus waar mensen van alle leeftijden, allochtoon en autochtoon, valide en mindervalide elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen, zich kunnen ontspannen en waar tal van activiteiten plaatsvinden op het gebied van sport, recreatie, educatie, cultuur en welzijn. Daardoor dragen we bij aan een leefbare, vitale en sociale leefomgeving waarin Dalfsenaren zich prettig voelen en waardoor zij zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen aan onze lokale samenleving. We zijn niet alleen een multifunctioneel gebouw, maar ook een samenwerking van organisaties met professionals en vrijwilligers. Verschillende instellingen en verenigingen werken met elkaar én met betrokken burgers samen om nieuwe ideeën en activiteiten te ontwikkelen, gebruik makend van elkaars sterke punten. Daardoor kan Trefkoele+ een meerwaarde bieden.

Korte terugblik

Ook in 2022 hebben wij ons best gedaan om onze doelen te bereiken door het faciliteren en/of organiseren van diverse activiteiten, veelal samen met andere partners en door het beschikbaar stellen van ruimten en voorzieningen aan maatschappelijke en/of commerciële partijen.

In januari en februari had Nederland nog te maken met coronamaatregelen, zoals een lockdown en een maximum aantal bezoekers. De horeca was (deels) gesloten of beperkt toegankelijk (alleen met QR-code). Door de maatregelen was de verhuur in het eerste kwartaal en het horeca-bezoek als gevolg van COVID 19 zeer beperkt. Tegemoetkomingen vanuit de NOW-regeling en de TVS-regeling hebben het verlies aan inkomsten over het eerste kwartaal nog enigszins beperkt gehouden.

In het tweede kwartaal kwamen de activiteiten langzaam weer op gang en werden uitgestelde activiteiten ingehaald. Pas na de zomer merkten we weer dat de activiteiten weer terug waren zoals voor de coronapandemie. De inkomsten uit horeca en zaalhuur namen gelukkig weer toe.

In 2022 kregen we ook nog te maken met een andere financiële uitdaging, namelijk de exploderende energiekosten. Prognoses wezen uit dat onze begroting voor dit onderdeel drie keer over de kop zou gaan. Hierover zijn we in gesprek gegaan met de gemeente Dalfsen. Gelukkig is de gemeente met een financiële tegemoetkoming over 2022 gekomen om de extreem stijgende energiekosten te compenseren. Hierdoor hebben we in juli de indexatie ook niet volledig door hoeven te berekenen aan onze maatschappelijke partners, zodat er bij met name de sportverenigingen ook geen financiële problemen zouden ontstaan.

Door de tegemoetkomingen vanuit overheidsregelingen en een zeer goede tweede helft van 2022 wat betreft verhuur en horeca-omzet, hebben we het jaar toch positief kunnen afsluiten waardoor we middelen kunnen reserveren voor de herinrichting.